Fwd: AKTION ČR - Rakousko - nabídka stipendií

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Září 16 15:40:52 CEST 2019


Vážení,

dovoluji si Vám předat nabídku stipendií do Rakouska v rámci programu 
AKTION ČR - Rakousko. Nabídka se týká studentů i akademických 
pracovníků. Informace naleznete v mailu níže. Formulář vyžaduje 
potvrzení od pracovníka zahraničního oddělení fakulty, proto 
nenechávejte jeho zajištění na poslední chvíli. Potvrzení Vám zajistí 
naše oddělení.

S pozdravem,

Anděla Michálková


Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220-------- Původní zpráva --------
Předmět: 	AKTION ČR - Rakousko - nabídka stipendií
Datum: 	Mon, 16 Sep 2019 09:13:31 +0000
Od: 	Faifrová Dita <dita.faifrova na ruk.cuni.cz>
Dobrý den,

**

zasílám velmi zajímavou nabídku stipendií *programu AKTION ČR – Rakousko.*

**

*Program AKTION ČR*– Rakousko nabízí *stipendia pro přípravu diplomové 
či disertační práce v délce 1-5 měsíců pro studenty a na krátkodobé 
výzkumné pobyty v délce 1-3 měsíců pro akademické pracovníky v Rakousku*.

Stipendia jsou vhodná pro studenty všech studijních oborů, a to včetně 
lékařských. Studenti lékařských oborů se v Rakousku zpravidla nevěnují 
přípravě závěrečné práce, ale pracují na výzkumu.

Stipendium je určeno pro stipendijní pobyty na oprávněných institucích 
v Rakousku, kterými jsou státní univerzity, odborné vysoké školy a nově 
také akreditované soukromé vysoké školy.

*Měsíční výše stipendia je 1.050,- € pro studenty a 1.150,- € pro 
akademické pracovníky. *

/Oprávněnými uchazeči jsou občané zemí EU, EHP a Švýcarska. /

//

*Žádosti je možné podávat do 31. října**2019*, a to prostřednictvím 
webové stránky *www.scholarships.at <http://www.scholarships.at>*.

Detailní informace o nabídce stipendia, včetně kompletních informací 
k podávání žádosti a povinných přílohách žádosti naleznete zde: 
https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/semestralni-a-vyzkumna/

Předem děkuji za předání této nabídky studentům a akademikům z Vašich 
fakult.

S pozdravem

Mgr. Dita Faifrová

Univerzita Karlova

Odbor zahraničních vztahů

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Tel.: (00420) 224 491 303

E-mail: dita.faifrova na ruk.cuni.cz <mailto:dita.faifrova na ruk.cuni.cz>

http://www.cuni.cz <http://www.cuni.cz/>

Mgr. Dita Faifrová

Charles University

International Relations Office

Ovocný trh 560/5

116 36 Prague 1

Phone: (00420) 224 491 303

E-mail: dita.faifrova na ruk.cuni.cz <mailto:dita.faifrova na ruk.cuni.cz>

http://www.cuni.cz <http://www.cuni.cz/>

/Upozornění:///

/Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva 
nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její 
přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text 
této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani 
přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním 
jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní 
odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z 
jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při 
archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR./

/Disclaimer:///

/If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any 
attached files) is intended purely for informational purposes and does 
not represent a binding agreement on the part of Charles University. The 
text of this message and its attachments cannot be considered as a 
proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to 
conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any 
contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part 
of Charles University. If this e-mail or any of its attachments contains 
personal data, please be aware of data processing (particularly document 
management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 
2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR./

**------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190916/c1e8a614/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l