TAČR ÉTA 3. veřejná soutěž - nabídka podpory ze strany CPPT UK

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Září 23 08:50:05 CEST 2019


Vážení,

dovoluji si Vám níže postoupit nabídku podpory ze strany CPPT 
v návaznosti na vyhlášení 3. veřejné soutěže TA ČR ÉTA.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221-------- Původní zpráva --------
Předmět: 	TAČR ÉTA 3. veřejná soutěž - nabídka podpory ze strany CPPT UK
Datum: 	Fri, 20 Sep 2019 09:47:06 +0000
Od: 	Sýkorová Ivana <ivana.sykorova na ruk.cuni.cz>

	Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v návaznosti na vyhlášení 3. veřejné soutěže TA ČR ÉTA bych Vám a 
vědeckým týmům z Vašich fakult chtěla opět nabídnout podporu Centra pro 
přenos poznatků a technologií. Konkrétně při přípravě projektů do 
programu ÉTA nabízíme:

*1.**konzultace k aplikační části žádosti*

*2.**konzultace k ošetření výstupů projektu, k ochraně duševního 
vlastnictví či k rozdělení práv k výsledkům*

*3.**pomoc při hledání aplikačního garanta a nastavení podmínek smluvní 
spolupráce s aplikačním garantem*

*4.**pomoc při hledání partnera v rámci Univerzity Karlovy (v projektech 
naplňujících interdisciplinaritu)*

*5.**právní podporu při přípravě smluvní dokumentace s partnery 
z aplikační sféry  (např. Letter of Intent, Non-disclosure agreement, 
memorandum, smlouva o spolupráci)*

Kontaktní osoba pro podporu ze strany CPPT: Ivana Sýkorová 
(Ivana.Sykorova na ruk.cuni.cz <mailto:Ivana.Sykorova na ruk.cuni.cz>, tel. 
224 491 209)

S pozdravem a přáním příjemného víkendu

	

*Ivana Sýkorová*

Zástupkyně ředitelky
*Centrum pro přenos poznatků a technologií***

*Univerzita Karlova*

Petrská 1180/3, 110 00 Praha 1

tel.: 224 491 209

mobil: 776 007 130

e-mail: ivana.sykorova na ruk.cuni.cz <mailto:ivana.sykorova na ruk.cuni.cz>

web: www.cppt.cuni.cz <http://www.cppt.cuni.cz/>

Upozornění: Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato 
e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato 
zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu 
nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření 
smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným 
právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá 
předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail 
nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším 
zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského 
nařízení GDPR.------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190923/d7566046/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: image/png
Size: 41490 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190923/d7566046/attachment-0001.png>


Další informace o konferenci ovzs-l