<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení, <br>
    <br>
    dovoluji si Vám předat nabídku stipendií do Rakouska v rámci
    programu AKTION ČR - Rakousko. Nabídka se týká studentů i
    akademických pracovníků. Informace naleznete v mailu níže. Formulář
    vyžaduje potvrzení od pracovníka zahraničního oddělení fakulty,
    proto nenechávejte jeho zajištění na poslední chvíli. Potvrzení Vám
    zajistí naše oddělení.<br>
    <br>
    S pozdravem, <br>
    <br>
    Anděla Michálková<br>
    <br>
    <div class="moz-forward-container"><br>
      <pre class="moz-signature" cols="72">Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

</pre>
      <br>
      <br>
      -------- Původní zpráva --------
      <table class="moz-email-headers-table" border="0" cellpadding="0"
        cellspacing="0">
        <tbody>
          <tr>
            <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Předmět:
            </th>
            <td>AKTION ČR - Rakousko - nabídka stipendií </td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Datum: </th>
            <td>Mon, 16 Sep 2019 09:13:31 +0000</td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Od: </th>
            <td>Faifrová Dita <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:dita.faifrova@ruk.cuni.cz"><dita.faifrova@ruk.cuni.cz></a></td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <br>
      <br>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered
        medium)">
      <style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:#0563C1;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:#954F72;
        text-decoration:underline;}
span.StylE-mailovZprvy17
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
span.StylE-mailovZprvy18
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
      <div class="WordSection1"><br>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:black">Dobrý den,<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><b><span style="color:black"><o:p> </o:p></span></b></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:black">zasílám velmi
            zajímavou nabídku stipendií
            <b>programu AKTION ČR – Rakousko.</b> <o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><b><span style="color:black"><o:p> </o:p></span></b></p>
        <p class="MsoNormal"><b><span style="color:black">Program AKTION
              ČR</span></b><span style="color:black"> – Rakousko nabízí
            <b>stipendia pro přípravu diplomové či disertační práce
              v délce 1-5 měsíců pro studenty a na krátkodobé výzkumné
              pobyty v délce 1-3 měsíců pro akademické pracovníky
              v Rakousku</b>.<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:black">Stipendia jsou
            vhodná pro studenty všech studijních oborů, a to včetně
            lékařských. Studenti lékařských oborů se v Rakousku
            zpravidla nevěnují přípravě závěrečné práce, ale pracují na
            výzkumu.  <o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:black">Stipendium je
            určeno pro stipendijní pobyty na oprávněných institucích
            v Rakousku, kterými jsou státní univerzity, odborné vysoké
            školy a nově také akreditované soukromé vysoké školy.
            <o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><b><span style="color:black">Měsíční výše
              stipendia je 1.050,- € pro studenty a 1.150,- € pro
              akademické pracovníky.
              <o:p></o:p></span></b></p>
        <p class="MsoNormal"><i><span style="color:black">Oprávněnými
              uchazeči jsou občané zemí EU, EHP a Švýcarska.
              <o:p></o:p></span></i></p>
        <p class="MsoNormal"><i><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></i></p>
        <p class="MsoNormal"><b><span style="color:black">Žádosti je
              možné podávat do 31. října</span></b><span
            style="color:black">
            <b>2019</b>, a to prostřednictvím webové stránky <b><a
                moz-do-not-send="true" href="http://www.scholarships.at"><span
                  style="color:black">www.scholarships.at</span></a></b>.<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:black">Detailní
            informace o nabídce stipendia, včetně kompletních informací
            k podávání žádosti a povinných přílohách žádosti naleznete
            zde:
            <a moz-do-not-send="true"
href="https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/semestralni-a-vyzkumna/"><span
                style="color:black">https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/semestralni-a-vyzkumna/</span></a><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:black"><o:p> </o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
            style="color:black;mso-fareast-language:AR-SA">Předem děkuji
            za předání této nabídky studentům a akademikům z Vašich
            fakult.<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
            style="color:black;mso-fareast-language:AR-SA"><o:p> </o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
            style="color:black;mso-fareast-language:AR-SA">S pozdravem<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
            style="color:black;mso-fareast-language:AR-SA"><o:p> </o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">Mgr.
            Dita Faifrová<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">Univerzita
            Karlova<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">Odbor
            zahraničních vztahů<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">Ovocný
            trh 560/5</span><span style="font-size:10.0pt;color:black"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">116
            36 Praha 1</span><span style="font-size:10.0pt;color:black"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">Tel.:
            (00420) 224 491 303</span><span
            style="font-size:10.0pt;color:black"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">E-mail:
          </span><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#0070C0"><a
              moz-do-not-send="true"
              href="mailto:dita.faifrova@ruk.cuni.cz"><span
                style="color:#0070C0">dita.faifrova@ruk.cuni.cz</span></a></span><span
            style="font-size:10.0pt;color:#0070C0">
            <o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
            style="font-size:10.0pt;color:#0070C0"><a
              moz-do-not-send="true" href="http://www.cuni.cz/"><span
style="font-family:"Arial","sans-serif";color:#0070C0">http://www.cuni.cz</span></a></span><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#0070C0"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black"><o:p> </o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black"><o:p> </o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">Mgr.
            Dita Faifrová<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">Charles
            University</span><span style="font-size:10.0pt;color:black"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">International
            Relations Office</span><span
            style="font-size:10.0pt;color:black"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">Ovocný
            trh 560/5</span><span style="font-size:10.0pt;color:black"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">116
            36 Prague 1</span><span style="font-size:10.0pt;color:black"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">Phone:
            (00420) 224 491 303</span><span
            style="font-size:10.0pt;color:black"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">E-mail:
          </span><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#0070C0"><a
              moz-do-not-send="true"
              href="mailto:dita.faifrova@ruk.cuni.cz"><span
                style="color:#0070C0">dita.faifrova@ruk.cuni.cz</span></a></span><span
            style="font-size:10.0pt;color:#0070C0">
            <o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
            style="font-size:10.0pt;color:#0070C0"><a
              moz-do-not-send="true" href="http://www.cuni.cz/"><span
style="font-family:"Arial","sans-serif";color:#0070C0">http://www.cuni.cz</span></a></span><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#0070C0"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
            style="font-size:10.0pt;color:#0070C0"><o:p> </o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"
          style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><i><span
              style="color:#1F497D">Upozornění:</span></i><i><span
              style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New
              Roman","serif";color:#1F497D"><o:p></o:p></span></i></p>
        <p class="MsoNormal"
          style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><i><span
              style="color:#1F497D">Není-li v této zprávě výslovně
              uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy
              pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy
              v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují.
              Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na
              uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na
              uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k
              uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní
              odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail
              nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho
              dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s
              pravidly evropského nařízení GDPR.<o:p></o:p></span></i></p>
        <p class="MsoNormal"
          style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><i><span
              style="color:#1F497D">Disclaimer:</span></i><i><span
              style="font-size:12.0pt;color:#1F497D"><o:p></o:p></span></i></p>
        <p class="MsoNormal"
          style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><i><span
              style="color:#1F497D">If not expressly stated otherwise,
              this e-mail message (including any attached files) is
              intended purely for informational purposes and does not
              represent a binding agreement on the part of Charles
              University. The text of this message and its attachments
              cannot be considered as a proposal to conclude a contract,
              nor the acceptance of a proposal to conclude a contract,
              nor any other legal act leading to concluding any
              contract; nor does it create any pre-contractual liability
              on the part of Charles University. If this e-mail or any
              of its attachments contains personal data, please be aware
              of data processing (particularly document management and
              archival policy) in accordance with Regulation (EU)
              2016/679 of the European Parliament and of the Council on
              GDPR.<o:p></o:p></span></i></p>
        <p class="MsoNormal"><b><span
              style="color:black;mso-fareast-language:AR-SA"><o:p> </o:p></span></b></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black;mso-fareast-language:CS"><o:p> </o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:black"><o:p> </o:p></span></p>
      </div>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>