Fond mobility 2019 - podzimní kolo

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Září 12 11:17:37 CEST 2019


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení podzimního kola pro podávání 
návrhů na finanční podporu z Fondu mobility UK.

Interní termín MFF je stanoven na:

*23.10.2019**do půlnoci. *

Termín pro odevzdání přihlášek na rektorát je 31.10.2019.

Přihlášky se podávají pouze přes aplikaci dostupnou z:

https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword

Do aplikace se žadatel přihlásí svým přihlašovacím jménem a heslem svého 
CASového účtu.

Po nalogování do aplikace vyberte v hlavní nabídce "Moje návrhy", dále 
"Nový návrh", poté vyberte kategorii, do které chcete aplikovat. Dále 
vyberte pole "Založit návrh" a pokračujte ve vyplňování. Aplikace Vám 
umožní každý další krok až po dokončení předchozího.

Po vyplnění je nutné tlačítkem "Zkontrolovat" ověřit úplnost žádosti a 
poté je možné ji "Podat".

Tím se žádost dostává k fakultnímu referentovi (Ing. A. Michálková), 
který ji zkontroluje, předloží proděkanovi pro vědu a zahraniční styky k 
odsouhlasení a poté předá na rektorát.

Veškeré požadované přílohy se vkládají přímo do aplikace. Doporučení 
odborných garantů je potřeba naskenovat s jejich podpisem.

I když se žádosti podávají prostřednictvím aplikace a v tištěné podobě 
se již rektorátem nevyžadují, *pro interní potřeby MFF* je však nutno 
formulář žádosti vytisknout a zajistit *souhlas**(podpis) správce zdroje 
dofinancování* a tento formulář zaslat na OVZS. Stačí v jednom vyhotovení.

Žádost je potřeba podat nejpozději do vyhlášeného *interního *termínu, 
tj. 23.10.2019 do půlnoci! Po tomto termínu se žadatel do aplikace již 
nedostane, případné úpravy může provádět pouze fakultní referent.

V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit.


S pozdravem

Anděla Michálková

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190912/76cf7dc4/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l