Čtvrtá výzva Výzkumného fondu CELSA

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Září 2 12:00:06 CEST 2019


Vážení,
dovolujeme si Vás informovat o možnosti *podávání projektů 
*v rámci vyhlášení *čtvrté výzvy Výzkumného fondu CELSA*.**Více 
informací naleznete na***stránkách CELSA* 
<http://celsalliance.eu/call.html>*.*
Předpokládá se, že CELSA podpoří 10 - 12 nových projektů spolupráce mezi 
CELSA výzkumníky. Univerzita Karlova, stejně jako v minulém kole, 
podpoří dva projekty na UK a na každý přispěje RUK částkou max. 30 000 
EUR. RUK nijak nelimituje, co lze hradit (vše na čem se výzkumníci v 
projektu dohodnou),***mimo investiční náklady.*
Pokud uvažujete o podání projektu, mohl by se Vám hodit tento odkaz 
<https://www.kuleuven.be/onderzoek/portaal/#/?hl=en&lang=en>. Jedná se o 
výzkumný portál KU Leuven, kde můžete přehledně filtrovat mezi týmy a 
projekty dle disciplíny, která Vás zajímá a poté vědce oslovit s žádostí 
o případný společný projekt CELSA.
*Interní pokyny* - prosíme všechny zájemce o *zaslání kompletních 
návrhů* projektů na *OVZS* nejpozději do pondělí *18.11.2019 *(včetně 
souhlasného stanoviska vedoucího pracoviště a sekčního proděkana)*. 
*Návrhy projektů budou následně odeslány Evropskému centru RUK, kde 
projdou interní kontrolou.
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Mgr. Adélu 
Jiroudkovou (adela.jiroudkova na ruk.cuni.cz 
<mailto:adela.jiroudkova na ruk.cuni.cz>) z Evropského centra UK.
S přáním příjemného dne,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190902/80e30941/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l