Výzva CENTRAL Kollegs - prodloužení termínu

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Červenec 30 10:18:41 CEST 2019


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o prodloužení termínu pro podávání 
přihlášek do poslední výzvy Centra strategických partnerství UK v roce 
2019, a to *do **14. srpna* (interní termín OVZS). Jedná se o výzvu 
pětičlenného strategického uskupení CENTRAL (University of Warsaw, 
University of Vienna, Eötvös Loránd University, Humboldt-Universität zu 
Berlin), která nabízí možnost vědeckého výzkumu třem studentským 
skupinám vedeným mladými vědci. Výzva je otevřena všem vědeckým 
disciplínám. Podrobnější informace, včetně přihlášky, naleznete v 
příloze a níže.Forma:

	

Půlroční výzkum (srpen - prosinec 2019) započatý a ukončený třídenním 
workshopem v Berlíně a na jedné z ostatních členských univerzit.

Složení týmu:

	

Vedoucí týmu: *junior* *researcher* (doktorand či post-doktorand s max. 
2 roky od absolutoria) plus 2 studenti.
Minimální účast 3 univerzit, mezi nimiž musí být vždy zastoupena 
Humboldtova Univerzita.

Finanční dotace:

	

Cestovné a pobytové náklady na 2 workshopy (1 x v Berlíně a 1x na jedné 
z partnerských univerzit dle vlastní volby - tj. Budapešť, Varšava, 
Praha, Vídeň). Detaily jsou uvedeny v přiložené výzvě v anglickém jazyce
Plus max. € 500 na pokrytí případného  přizvaného externího partnera.

Termín a místo pro
podání přihlášek:

	

*14. srpna 2019 na Oddělení pro vědu a zahraniční styky MFF UK *(včetně 
souhlasného stanoviska vedoucího pracoviště a sekčního proděkana)

Kontaktní osoba na RUK:

	

Mgr. Barbora Bednaříková, Centrum strategických partnerství RUK

barbora.bednarikova na ruk.cuni.cz

S přáním příjemného dne,

-- 
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190730/26fb4267/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Announcement CENTRAL-Kollegs_2019_new deadline (1).pdf
Type: application/pdf
Size: 369695 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190730/26fb4267/attachment-0001.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Application Form_Kollegs.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 71030 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190730/26fb4267/attachment-0001.bin>


Další informace o konferenci ovzs-l