VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE (VES20) PROGRAMU INTER-EXCELLENCE, PODPROGRAMU INTER-VECTOR (LTV)

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Červenec 29 14:06:59 CEST 2019


Vážení,

dovoluji si Vás upozornit, že MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž (VES20) 
programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu Inter-Vector (LTV). Veškeré 
informace a formuláře pro uchazeče jsou dostupné na stránkách MŠMT, viz 
odkaz níže:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ves20-programu-inter-excellence?lang=1&ref=m&source=email

Prosím případné zájemce, aby o svém záměru zúčastnit se této soutěže 
informovali OVZS včas a to z důvodu zajištění formuláře čestného 
prohlášení, které musí být podepsáno panem rektorem.

Interní termín je stanoven na *30.8.2019*.

Návrh bude podepisovat pan děkan na základě plné moci (zajistí OVZS). Do 
návrhu projektu ale uveďte jako statutárního zástupce pana rektora.

Návrh musí schválit vedoucí pracoviště a sekční proděkan (podpisem na 
kopii  titulní stránky návrhu projektu).

S případnými dotazy se obracejte na OVZS.

A. Michálková

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190729/819defc7/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l