<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení,<br>
    <br>
    dovolujeme si Vás informovat o prodloužení termínu pro podávání
    přihlášek do poslední výzvy Centra strategických partnerství UK v
    roce 2019, a to <b>do </b><b>14. srpna</b> (interní termín OVZS).
    <o:p></o:p><o:p></o:p>Jedná se o výzvu pětičlenného strategického
    uskupení CENTRAL (University of Warsaw, University of Vienna, E<span
      style="mso-bidi-font-family:Calibri">ö</span><o:p></o:p>tv<span
      style="mso-bidi-font-family:Calibri">ös Loránd University,
      Humboldt-Universit</span><span
      style="mso-bidi-font-family:Calibri">ät zu Berlin), </span>která
    nabízí možnost vědeckého výzkumu třem studentským skupinám vedeným
    mladými vědci. Výzva je otevřena všem vědeckým disciplínám.
    Podrobnější informace, včetně přihlášky, naleznete v příloze a níže.
    <span
      style="font-size:11.5pt;line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;
      mso-bidi-font-family:Arial"><o:p><br>
        <br>
        <br>
        <br>
      </o:p></span>
    <div class="moz-text-html" lang="x-unicode">
      <table class="MsoNormalTable"
        style="border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none;
        mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
        .5pt;mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
        mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm
        5.4pt;mso-border-insideh: .5pt solid #A6A6A6" border="1"
        cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tbody>
          <tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes">
            <td style="width:133.0pt;border-top:solid #A6A6A6 1.0pt;
              border-left:none;border-bottom:solid #A6A6A6
              1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt; padding:0cm
              5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="177">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Forma:<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="width:331.45pt;border-top:solid #A6A6A6 1.0pt;
              border-left:none;border-bottom:solid #A6A6A6
              1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt; padding:0cm
              5.4pt 0cm 5.4pt" width="442">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Půlroční                  výzkum (srpen - prosinec 2019) započatý a ukončený
                  třídenním workshopem v Berlíně a na jedné z ostatních
                  členských univerzit.<o:p></o:p></span></p>
            </td>
          </tr>
          <tr style="mso-yfti-irow:1">
            <td style="width:133.0pt;border:none;border-bottom:solid
              #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
              mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm 5.4pt
              0cm 5.4pt" valign="top" width="177">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Složení

                  týmu:<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="width:331.45pt;border:none;border-bottom:solid
              #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
              mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm 5.4pt
              0cm 5.4pt" width="442">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Vedoucí

                  týmu: <b>junior</b> <b>researcher</b> (doktorand či
                  post-doktorand s max. 2 roky od absolutoria) plus 2
                  studenti.<br>
                  Minimální účast 3 univerzit, mezi nimiž musí být vždy
                  zastoupena Humboldtova Univerzita.<o:p></o:p></span></p>
            </td>
          </tr>
          <tr style="mso-yfti-irow:2">
            <td style="width:133.0pt;border:none;border-bottom:solid
              #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
              mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm 5.4pt
              0cm 5.4pt" valign="top" width="177">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Finanční

                  dotace:<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="width:331.45pt;border:none;border-bottom:solid
              #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
              mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm 5.4pt
              0cm 5.4pt" width="442">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Cestovné                  a pobytové náklady na 2 workshopy (1 x v Berlíně a 1x
                  na jedné z partnerských univerzit dle vlastní volby -
                  tj. Budapešť, Varšava, Praha, Vídeň). Detaily jsou
                  uvedeny v přiložené výzvě v anglickém jazyce<br>
                  Plus max. € 500 na pokrytí případného  přizvaného
                  externího partnera. <o:p></o:p></span></p>
            </td>
          </tr>
          <tr style="mso-yfti-irow:3">
            <td style="width:133.0pt;border:none;border-bottom:solid
              #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
              mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm 5.4pt
              0cm 5.4pt" width="177">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Termín
                  a místo pro <br>
                  podání přihlášek:<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="width:331.45pt;border:none;border-bottom:solid
              #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
              mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm 5.4pt
              0cm 5.4pt" width="442">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><b
                  style="mso-bidi-font-weight: normal"><span
                    style="font-size:11.5pt;line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;

                    mso-bidi-font-family:Arial">14. srpna 2019 na
                    Oddělení pro vědu a zahraniční styky MFF UK </span></b><span
                  style="mso-bidi-font-weight: normal"><span
                    style="font-size:11.5pt;line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;

                    mso-bidi-font-family:Arial">(včetně souhlasného
                    stanoviska vedoucího pracoviště a sekčního
                    proděkana)</span></span></p>
            </td>
          </tr>
          <tr style="mso-yfti-irow:4;mso-yfti-lastrow:yes">
            <td style="width:133.0pt;border:none;border-bottom:solid
              #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
              mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm 5.4pt
              0cm 5.4pt" valign="top" width="177">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Kontaktní

                  osoba na RUK:<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="width:331.45pt;border:none;border-bottom:solid
              #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
              mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm 5.4pt
              0cm 5.4pt" width="442">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Mgr.

                  Barbora Bednaříková, Centrum strategických partnerství
                  RUK<o:p></o:p></span></p>
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial"><a
                    class="moz-txt-link-abbreviated"
                    href="mailto:zuzana.hockova@ruk.cuni.cz">barbora.bednarikova@ruk.cuni.cz</a></span></p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
    <pre class="moz-signature" cols="72">S přáním příjemného dne,<span style="font-size:11.5pt;line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;


        mso-bidi-font-family:Arial"><o:p>
</o:p></span>
-- 
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.</pre>
  </body>
</html>