VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU INTER-EXCELLENCE, PODPROGRAMU INTER-TRANSFER

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Srpen 2 13:59:02 CEST 2019


Vážení,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž 
programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER. Veškeré informace 
včetně zadávací dokumentace a příslušných formulářů naleznete na odkazu:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-11

Návrh projektu bude podepisovat pan děkan na základě plné moci udělené 
panem rektorem (plnou moc a podpis zajistí Oddělení pro vědu a 
zahraniční styky - OVZS).

*F**ormulář Čestného prohlášení musí být nicméně podepsán statutárním 
zástupcem* a OVZS ho bude odesílat k zajištění podpisu na rektorát, 
*prosím* *proto* *o sdělení názvu projektu* (Čestné prohlášení je 
vystavováno na každý konkrétní projekt zvlášť a musí obsahovat jeho 
název) *s dostatečným časovým předstihem *(nejlépe alespoň týden před 
interním termínem).

Interní termín k odevzdání návrhu projektu a všech příslušných dokumentů 
je stanoven na: *6.9.2019*.

Návrh projektu vč. všech příloh zasílejte *v elektronické podobě na 
adresu: granty na dekanat.mff.cuni.cz* *a zároveň v listinné podobě na 
OVZS*. V listinné podobě stačí pouze návrh projektu, přílohy nejsou nutné.

Návrh projektu musí být odsouhlasen vedoucím katedry a sekčním 
proděkanem (souhlas je vyjádřen jejich podpisem na kopii titulní stránky 
projektu).

Kompletní návrh projektu se odesílá na MŠMT datovou schránkou - zajistí 
OVZS.


Anděla Michálková

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190802/098574d1/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l