Fwd: FW: Stipendium Schnabel Stiftung na UNI Hamburg pro PhD studenty

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Únor 5 08:58:30 CET 2018


Vážení studenti,

dovoluji si Vám předat nabídku 4 stipendií Schnabel Stiftund od 
Univerzity Hamburg. Veškeré informace naleznete v mailu níže.

Interní termín pro odevzdání přihlášek na Oddělení pro vědu a zahraniční 
styky je stanoven na *22.2.2018. *


A. Michálková

Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220



-------- Původní zpráva --------
Předmět: 	FW: Stipendium Schnabel Stiftung na UNI Hamburg pro PhD studenty
Datum: 	Fri, 2 Feb 2018 12:47:02 +0000
Od: 	Dostálková, Lenka <lenka.dostalkova na ruk.cuni.cz>
Komu: 	Anděla Michálková <michalkova na dekanat.mff.cuni.cz>



*From:*Dostálková, Lenka
*Sent:* Friday, February 02, 2018 1:46 PM
*To:* 'zahranicni na fhs.cuni.cz'; 'zahranicni na ff.cuni.cz'; 
'svoz na fsv.cuni.cz'; 'David Kohout'; 'Renata Beranová'; 
'mensikova na dekanat.mff.cuni.cz'; 'pouskovp na natur.cuni.cz'; 'Zuzana 
Trnková'; 'Nikola Poulová'; 'relations na ktf.cuni.cz'; 'Marketa Langer'; 
'intl na etf.cuni.cz'
*Subject:* Stipendium Schnabel Stiftung na UNI Hamburg pro PhD studenty

Vážení,

píši ohledně dodatečné nabídky 4 stipendií Schnabel Stiftung od 
partnerské univerzity Hamburg.

Stipendium je ve výši 800 EUR na měsíc a je udělováno na 4 měsíce.

Deadline pro nominace studentů byl v Hamburku již v listopadu, dohodli 
  jsme se tedy, že budeme nominovat PhD studenty na vědecké/výzkumné pobyty.

Nebudou tedy přijati jako studenti se studentskými výhodami, ale jako 
researchers.

Pobyt je možné zahájit v termínu duben – květen (případně červen)

Doktorandi si musí zajistit souhlas od pedagoga Uni Hamburg, že je 
přijímá a bude se jim věnovat po dobu pobytu.

Pokud se u Vás na fakultě najde zájemce o pobyt v Hamburku, prosíme o 
zaslání jejich *nominace na OZV RUK do 1. března.*

Jelikož Hamburg chce, abychom jim zaslali nominace nejpozději 6 – 8 
týdnů před plánovaným zahájením pobytu, měl by pobyt začít nejdříve 
v druhé polovině dubna.

Požadované materiály:

·motivační dopis v němčině či angličtině

·CV v němčině či angličtině

·potvrzení o přijetí do doktorského studia s německým či anglickým 
překladem, kopie Diploma Supplement

·doporučující dopis pedagoga příslušné fakulty UK v němčině či angličtině

·akceptační dopis od pedagoga UNI Hamburg

·vyplněný formulář (viz příloha)

Srdečně

Lenka Dostálková

Lenka Dostálková

Charles University

International Relations Office

Ovocny trh 560/5

116 36  Prague 1

Phone: (00420) 224 491 303

Fax: (00420) 224 229 487

E-mail: lenka.dostalkova na ruk.cuni.cz <mailto:lenka.dostalkova na ruk.cuni.cz>

http//www.cuni.cz

/Upozornění :/

/Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva 
nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její 
přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu v Praze k ničemu nezavazují. 
Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, 
ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním 
jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní 
odpovědnost Univerzity Karlovy v Praze./

//

/Disclaimer:/

/If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any 
attached files) is intended purely for informational purposes and does 
not represent a binding agreement on the part of Charles University in 
Prague. The text of this message and its attachments cannot be 
considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a 
proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to 
concluding any contract; nor does it create any pre-contractual 
liability on the part of Charles University in Prague./

//

PBefore printing this e-mail think if it is necessary



------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20180205/081ecb15/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Application final.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 30116 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20180205/081ecb15/attachment-0001.bin>


Další informace o konferenci stud-l