Management of Science and Innovation - prosba o zprostředkování informace studentům

Dana Macharová machar na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Leden 30 13:57:22 CET 2018


Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

dovoluji si Vás požádat o pomoc se zprostředkováním informace studentům
Vašich fakult.

V letním semestru akademického roku 2017/18 otevírá Centrum pro přenos
poznatků a technologií UK již po sedmé *jednosemestrální volitelný
předmět **Management of Science and Innovation (MSI)*. Cílem předmětu je
poskytnout všem fakultám UK jednotnou výuku managementu vědy,
projektového managementu a transferu technologií. Předmět je určen
studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů
a Ph.D. programů všech fakult UK a zaměstnancům UK jako součást nabídky
CŽV na UK. Forma výuky je převážně distanční (webináře v Moodle UK),
zahrnuje pouze 2 prezenční semináře. Nově je vyučován pouze v *anglickém
jazyce*. Absolvování kurzu je ohodnoceno 6 kredity a digitálním
odznakem. Úvodní seminář se uskuteční v úterý *20. 2. 2018 v 16:00 hodin
v Zelené posluchárně RUK* (Celetná 20, Praha 1). Bližší informace o
předmětu jsou uvedeny v přiložené anotaci, v seznamu předmětů v SIS (pod
CPPT),  na _www.cppt.cuni.cz/msi <http://www.cppt.cuni.cz/msi>_ a také
v propagačním videu Management vědy a inovací - YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=PCc5VvP5AxY>.

Předmět bude v SIS otevřen k zápisu *od 1. do 18. 2. 2018*, kapacita je
40 studentů, kód předmětu *TVOL0002*.

MSI nabízíme také jako program CŽV zaměstnancům UK. Přihlásit se mohou
prostřednictvím e-mailu na adresu msi na ruk.cuni.cz <mailto:msi na ruk.cuni.cz>.

*Prosím Vás o zprostředkování informace o předmětu **Management of
Science and Innovationstudentům Vaší fakulty zveřejněním na webových
stránkách fakulty a dle Vašich možností a zvyklostí také prostřednictvím
hromadného e-mailu studentům příslušných ročníků. Zároveň si Vám
dovoluji zaslat interní poštou vytištěné letáky k distribuci na Vaší
fakultě dle Vašeho uvážení. *V případě potřeby většího počtu letáků mne
neváhejte kontaktovat.

Zároveň  bych chtěla poprosit ty z Vás, kdo máte na starosti *zahraniční
studenty* 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů
a Ph.D. programů, o zprostředkováníinformace o předmětu těmto studentům,
případně o přeposlání informace Vašim kolegům, kteří tak mohou učinit.

Centre for Knowledge and Technology Transfer of Charles University opens
*one-semester long elective course* *Management of Science and
Innovation (MSI)*. Its objective is to provide all CU faculties with
unified education in management of science, project management and
technology transfer. Its target group are students from all faculties of
Charles University from 4th and higher grades of Mgr. programs,
following Mgr. programs, Ph.D. programs and employees of Charles
University within CU lifelong learning programme. Form of teaching is
mostly distant (webinars in Moodle CU) with 2 presence-based seminars
only. Course completion is rewarded with 6 credits and electronic badge.

The enrollment via SIS is possible from *February 1 to February 18,
2018* (subject code *TVOL0002*, maximum 40 students). The first lecture
will take place on *Tuesday, February 20, 2018 at 6 pm* in the lecture
hall „Zelená“, Celetná 20, Praha 1. For more information about the
subject please see the enclosed abstract, our website
_www.cppt.cuni.cz/msi <http://www.cppt.cuni.cz/msi>_ or promo video
Management vědy a inovací - YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=PCc5VvP5AxY>.

Velmi Vám všem děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

Petra Práglová

Centrum pro přenos poznatků a technologií

Univerzita Karlova

Petrská 3

110 00 Praha 1

tel.: 224 491 255

www.cppt.cuni.cz <http://www.cppt.cuni.cz>------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: MSI_2018_spring - Annotation(EN).docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 18881 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20180130/2aff2867/attachment-0003.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: MSI_2018_spring - timetable .xlsx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Size: 59884 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20180130/2aff2867/attachment-0004.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: MSI poster.pdf
Type: x-unknown/octet-stream
Size: 1659270 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20180130/2aff2867/attachment-0005.bin>


Další informace o konferenci stud-l