Fwd: FW: Stipendia na základě mezinárodních smluv - prodloužení uzávěrek do BULHARSKA, MAĎARSKA a RUMUNSKA

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Leden 19 09:31:05 CET 2018


Vážení studenti,

dovolujeme si Vám předat informaci o nabídce stipendií na základě 
mezinárodních smluv - nabídka se týká *Bulharska, Maďarska a R**umunska. *

Více informací na https://www.cuni.cz/UK-3915.html

S pozdravem
Anděla MichálkováIng. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220-------- Původní zpráva --------
Předmět: 	FW: Stipendia na základě mezinárodních smluv - prodloužení 
uzávěrek do BULHARSKA, MAĎARSKA a RUMUNSKA
Datum: 	Thu, 18 Jan 2018 13:53:49 +0000
Od: 	IPSC <ipsc na ruk.cuni.cz>Dobrý den,

dovolujeme si předat informace o stipendiích níže k případnému 
zveřejnění či sdílení. Omlouvám se, pokud jste již obdrželi přímo.

Nabídky stipendií pro studenty vyvěšujeme na celouniverzitních stránkách 
zde: https://www.cuni.cz/UK-3915.html

S pozdravem

*Mgr. Miroslava Kazdová*

International Student Advisor

Center for Information, Counselling and Social Services

Charles University

Celetná 20, 116 36 Prague 1, Czech Republic

tel.: +420 224 491 744


e-mail:ipsc na ruk.cuni.cz <mailto:ipsc na ruk.cuni.cz>

website:http://www.cuni.cz/UKEN-1.html

facebook:www.facebook.com/ipsc.uk <http://www.facebook.com/ipsc.uk>

cid:image001.gif na 01D2FFD1.6DB4AA10

Upozornění :
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva 
nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její 
přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text 
této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani 
přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním 
jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní 
odpovědnost Univerzity Karlovy.

Disclaimer:
If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any 
attached files) is intended purely for informational purposes and does 
not represent a binding agreement on the part of Charles University. The 
text of this message and its attachments cannot be considered as a 
proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to 
conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any 
contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part 
of Charles University.

**

*From:*aia [mailto:aia na dzs.cz]
*Sent:* Thursday, January 18, 2018 11:31 AM
*To:* aia <aia na dzs.cz>
*Subject:* [ipsc] Stipendia na základě mezinárodních smluv - prodloužení 
uzávěrek do BULHARSKA, MAĎARSKA a RUMUNSKA
*Importance:* High

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat o *_PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY_ *pro 
podání žádostí o stipendia poskytovaná na základě mezinárodních smluv do 
*Bulharska, Maďarska a Rumunska*.

Prodloužený termín uzávěrky platí pro dovýběr uchazečů *na níže uvedené 
kategorie stipendií.

Informace *k jednotlivým stipendijním nabídkám**jsou k dispozici*na 
proklik z výše uvedeného přehledu*.

**

*BULHARSKO výběrová řízení 
<http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=8>
10 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a 
doktorských studijních programů
5 - Studijní a výzkumné pobyty pro VŠ učitele
*Žádosti je možno *_doručit do 15. února 2018_ *do 15 hodin*. *


*MAĎARSKO - výběrová řízení 
<http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=23>**
**8 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských a magisterských 
studijních programů**
*Prosíme uchazeče, aby vyplněný Návrh na vyslání/Žádost o přiznání 
stipendia 
<http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/> 
a motivační dopis v češtině _zaslali na náš e-mail _*_do 23. ledna 
2018_*_do 15 hodin___a následně co nejdříve doručili s potvrzením školy 
na naši adresu.

Vybraní kandidáti budou poté vyzváni, aby do 20.2.2019 podali přihlášku 
on-line prostřednictvím maďarské webové stránky a současně kopii této 
přihlášky zaslali na náš e-mail. Informace a seznam dokladů je dostupný 
na internetové adrese: 
http://www.tka.hu/international-programmes/4127/bilateral-state-scholarships *RUMUNSKO - výběrová řízení 
<http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=34>
12 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a 
doktorských studijních programů
*Žádosti je možno *_doručit do 15. února 2018_ *do 15 hodin*. *

Vybraní kandidáti budou následně vyzváni, aby dodali materiály 
požadované příslušnou zemí.

Prosíme Vás o zveřejnění této informace tak, aby se dostala k případným 
zájemcům.

Děkujeme za Vaši cennou spolupráci.

S pozdravem

*/Karla Benešová/*

/Akademická informační agentura/

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4 *I*   110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 504 *I*aia na dzs.cz <mailto:aia na dzs.cz>

www.dzs.cz 
<http://www.dzs.cz/>*I*http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

cid:image001.png na 01CF7F1E.A32C4E50

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento e-mail je urcen pouze pro jeho adresata/adresaty.
Zprava muze obsahovat duverne informace, jejichz ochrana muze byt 
vyzadovana pravnimi predpisy. Zverejneni, kopirovani a distribuce teto 
zpravy je v tomto pripade zakazana.
Jestlize jste zpravu obdrzel(a) omylem, neprodlene informujte jejiho 
odesilatele a tuto zpravu, jeji prilohy a pripadne kopie vymazte.
Dum zahranicni spoluprace neodpovida za mozne skody zpusobene neuplnym 
prenosem, modifikaci nebo zpozdenim teto zpravy behem prenosu od 
odesilatele k adresatovi.
--------------------------------------------------------------------------
This e-mail message is intended only for the use of the intended 
recipient(s).
The information contained therein may be confidential or privileged, and 
its disclosure or reproduction is strictly prohibited.
If you are not the intended recipient, please return it immediately to 
its sender at the above address and destroy it.
Dum zahranicni spoluprace does not accept liability for any damage 
caused by incomplete transmission, possible modification or delay of 
this e-mail during the transmission from the sender to the recipient.
--------------------------------------------------------------------------------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20180119/b7fcfbfc/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: image/gif
Size: 15149 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20180119/b7fcfbfc/attachment-0001.gif>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: image/png
Size: 9054 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20180119/b7fcfbfc/attachment-0001.png>


Další informace o konferenci stud-l