<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení studenti, <br>
    <br>
    dovoluji si Vám předat nabídku 4 stipendií Schnabel Stiftund od
    Univerzity Hamburg. Veškeré informace naleznete v mailu níže. <br>
    <br>
    Interní termín pro odevzdání přihlášek na Oddělení pro vědu a
    zahraniční styky je stanoven na <b>22.2.2018. </b><br>
    <br>
    <br>
    A. Michálková<br>
    <div class="moz-forward-container"><br>
      <pre class="moz-signature" cols="72">Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220</pre>
      <br>
      <br>
      -------- Původní zpráva --------
      <table class="moz-email-headers-table" border="0" cellpadding="0"
        cellspacing="0">
        <tbody>
          <tr>
            <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Předmět:
            </th>
            <td>FW: Stipendium Schnabel Stiftung na UNI Hamburg pro PhD
              studenty</td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Datum: </th>
            <td>Fri, 2 Feb 2018 12:47:02 +0000</td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Od: </th>
            <td>Dostálková, Lenka <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:lenka.dostalkova@ruk.cuni.cz"><lenka.dostalkova@ruk.cuni.cz></a></td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Komu: </th>
            <td>Anděla Michálková <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:michalkova@dekanat.mff.cuni.cz"><michalkova@dekanat.mff.cuni.cz></a></td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <br>
      <br>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered
        medium)">
      <style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Wingdings;
        panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:Wingdings;
        panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face
        {font-family:Webdings;
        panose-1:5 3 1 2 1 5 9 6 7 3;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph
        {mso-style-priority:34;
        margin-top:0cm;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:0cm;
        margin-left:36.0pt;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
span.StylE-mailovZprvy18
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
span.StylE-mailovZprvy19
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
/* List Definitions */
@list l0
        {mso-list-id:246810888;
        mso-list-template-ids:1276929596;}
@list l0:level1
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0B7;
        mso-level-tab-stop:36.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        mso-ansi-font-size:10.0pt;
        font-family:Symbol;}
@list l0:level2
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:72.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        mso-ansi-font-size:10.0pt;
        font-family:"Courier New";
        mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@list l0:level3
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:108.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        mso-ansi-font-size:10.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level4
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:144.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        mso-ansi-font-size:10.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level5
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:180.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        mso-ansi-font-size:10.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level6
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:216.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        mso-ansi-font-size:10.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level7
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:252.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        mso-ansi-font-size:10.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level8
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:288.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        mso-ansi-font-size:10.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level9
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:324.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        mso-ansi-font-size:10.0pt;
        font-family:Wingdings;}
ol
        {margin-bottom:0cm;}
ul
        {margin-bottom:0cm;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
      <div class="WordSection1">
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
        <div>
          <div style="border:none;border-top:solid #B5C4DF
            1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm">
            <p class="MsoNormal"><b><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-fareast-language:CS">From:</span></b><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-fareast-language:CS">
                Dostálková, Lenka
                <br>
                <b>Sent:</b> Friday, February 02, 2018 1:46 PM<br>
                <b>To:</b> '<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:zahranicni@fhs.cuni.cz">zahranicni@fhs.cuni.cz</a>';
                '<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:zahranicni@ff.cuni.cz">zahranicni@ff.cuni.cz</a>'; '<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:svoz@fsv.cuni.cz">svoz@fsv.cuni.cz</a>'; 'David
                Kohout'; 'Renata Beranová';
                '<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:mensikova@dekanat.mff.cuni.cz">mensikova@dekanat.mff.cuni.cz</a>';
                '<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:pouskovp@natur.cuni.cz">pouskovp@natur.cuni.cz</a>'; 'Zuzana Trnková'; 'Nikola
                Poulová'; '<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:relations@ktf.cuni.cz">relations@ktf.cuni.cz</a>'; 'Marketa Langer';
                '<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:intl@etf.cuni.cz">intl@etf.cuni.cz</a>'<br>
                <b>Subject:</b> Stipendium Schnabel Stiftung na UNI
                Hamburg pro PhD studenty<o:p></o:p></span></p>
          </div>
        </div>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Vážení,<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">píši ohledně
            dodatečné nabídky 4 stipendií Schnabel Stiftung od
            partnerské univerzity Hamburg.<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Stipendium je
            ve výši 800 EUR na měsíc a je udělováno na 4 měsíce.<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Deadline pro
            nominace studentů byl v Hamburku již v listopadu, dohodli
             jsme se tedy, že budeme nominovat PhD studenty na
            vědecké/výzkumné pobyty.<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Nebudou tedy
            přijati jako studenti se studentskými výhodami, ale jako
            researchers.<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Pobyt je možné
            zahájit v termínu duben – květen (případně červen)<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Doktorandi si
            musí zajistit souhlas od pedagoga Uni Hamburg, že je přijímá
            a bude se jim věnovat po dobu pobytu.<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Pokud se u Vás
            na fakultě najde zájemce o pobyt v Hamburku, prosíme o
            zaslání jejich
            <b>nominace na OZV RUK do 1. března.</b><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Jelikož Hamburg
            chce, abychom jim zaslali nominace nejpozději 6 – 8 týdnů
            před plánovaným zahájením pobytu, měl by pobyt začít
            nejdříve v druhé polovině dubna.<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Požadované
            materiály:<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"
          style="margin-left:26.25pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0
          level1 lfo2">
          <!--[if !supportLists]--><span
            style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;color:#1F497D"><span
              style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt
                "Times New Roman"">        
              </span></span></span><!--[endif]--><span
            style="color:#1F497D">motivační dopis v němčině či
            angličtině<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"
          style="margin-left:26.25pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0
          level1 lfo2">
          <!--[if !supportLists]--><span
            style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;color:#1F497D"><span
              style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt
                "Times New Roman"">        
              </span></span></span><!--[endif]--><span
            style="color:#1F497D">CV v němčině či angličtině<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"
          style="margin-left:26.25pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0
          level1 lfo2">
          <!--[if !supportLists]--><span
            style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;color:#1F497D"><span
              style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt
                "Times New Roman"">        
              </span></span></span><!--[endif]--><span
            style="color:#1F497D">potvrzení o přijetí do doktorského
            studia s německým či anglickým překladem, kopie Diploma
            Supplement
            <o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"
          style="margin-left:26.25pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0
          level1 lfo2">
          <!--[if !supportLists]--><span
            style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;color:#1F497D"><span
              style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt
                "Times New Roman"">        
              </span></span></span><!--[endif]--><span
            style="color:#1F497D">doporučující dopis pedagoga příslušné
            fakulty UK v němčině či angličtině<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"
          style="margin-left:26.25pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0
          level1 lfo2">
          <!--[if !supportLists]--><span
            style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;color:#1F497D"><span
              style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt
                "Times New Roman"">        
              </span></span></span><!--[endif]--><span
            style="color:#1F497D">akceptační dopis od pedagoga UNI
            Hamburg<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"
          style="margin-left:26.25pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0
          level1 lfo2">
          <!--[if !supportLists]--><span
            style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;color:#1F497D"><span
              style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt
                "Times New Roman"">        
              </span></span></span><!--[endif]--><span
            style="color:#1F497D">vyplněný formulář (viz příloha)<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D" lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Srdečně<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Lenka
            Dostálková<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:CS">Lenka
            Dostálková</span><span style="mso-fareast-language:CS"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:CS">Charles
            University
          </span><span style="mso-fareast-language:CS"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:CS">International
            Relations Office</span><span style="mso-fareast-language:CS"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:CS">Ovocny
            trh 560/5</span><span style="mso-fareast-language:CS"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:CS">116
            36  Prague 1</span><span style="mso-fareast-language:CS"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:CS">Phone:
            (00420) 224 491 303</span><span
            style="mso-fareast-language:CS"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:CS">Fax:
            (00420) 224 229 487</span><span
            style="mso-fareast-language:CS"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:CS">E-mail:
            <a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:lenka.dostalkova@ruk.cuni.cz">lenka.dostalkova@ruk.cuni.cz</a></span><span
            style="mso-fareast-language:CS"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:CS">http//www.cuni.cz<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:CS"><o:p> </o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:CS"><o:p> </o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><i><span
style="font-size:7.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#003E00;mso-fareast-language:CS">Upozornění
              :<o:p></o:p></span></i></p>
        <p class="MsoNormal"><i><span
style="font-size:7.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#003E00;mso-fareast-language:CS">Není-li
              v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová
              zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter.
              Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu
              Karlovu v Praze k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo
              jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani
              přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným
              právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a
              nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy v
              Praze.<o:p></o:p></span></i></p>
        <p class="MsoNormal"><i><span
style="font-size:7.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#003E00;mso-fareast-language:CS"><o:p> </o:p></span></i></p>
        <p class="MsoNormal"><i><span
style="font-size:7.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#003E00;mso-fareast-language:CS">Disclaimer:<o:p></o:p></span></i></p>
        <p class="MsoNormal"><i><span
style="font-size:7.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#003E00;mso-fareast-language:CS">If
              not expressly stated otherwise, this e-mail message
              (including any attached files) is intended purely for
              informational purposes and does not represent a binding
              agreement on the part of Charles University in Prague. The
              text of this message and its attachments cannot be
              considered as a proposal to conclude a contract, nor the
              acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any
              other legal act leading to concluding any contract; nor
              does it create any pre-contractual liability on the part
              of Charles University in Prague.<o:p></o:p></span></i></p>
        <p class="MsoNormal"><i><span
style="font-size:7.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#003E00;mso-fareast-language:CS"><o:p> </o:p></span></i></p>
        <p class="MsoNormal"><span
style="font-size:16.0pt;font-family:Webdings;color:#003300;mso-fareast-language:FR-LU"
            lang="EN-US">P</span><span
style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#003300;mso-fareast-language:FR-LU"
            lang="EN-US">
          </span><span
style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#003300;mso-fareast-language:FR-LU"
            lang="EN-US">Before printing this e-mail think if it is
            necessary</span><span
            style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New
            Roman","serif";mso-fareast-language:CS"><o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
      </div>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>