Výzva 2023 Erasmus+ Kreditová mobilita (KA171)

Pavlína Tejcová pavlina.tejcova na matfyz.cuni.cz
Pondělí Prosinec 12 13:34:04 CET 2022


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o Výzvě 2023 Erasmus+ Mezinárodní kreditové mobility (KA171) na projekty mobilit s třetími zeměmi nepřidruženými k Erasmus+ programu v rámci 12 regionů. V příloze naleznete Přihlášku a Metodické pokyny k přípravě projektu. RUK pak za celou UK podává jednotnou institucionální žádost, vybrané projekty pro zařazení do UK žádosti budou oznámeny na začátku února 2023. Podrobná prezentace k výzvě je k dispozici zde: https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=066b1c89-a81d-4267-9760-4098f1f87be3. Níže naleznete ještě několik upřesnění, které v době konání semináře nebyly známy.

Interní deadline pro zaslání kompletního návrhu projektu vypracovaného dle metodických pokynů (oba dokumenty v příloze) je na OVZS nastaven na 16.1.2023, a to včetně souhlasných stanovisek ved. pracoviště a sekčního proděkana (dostačující je formou emailu).

Ve Výzvě 2023 došlo ke změně (malému navýšení) financování krátkodobých studentských mobilit (PhD), berte to, prosím, v potaz při přípravě rozpočtu projektu:

Krátkodobé mobility (PhD)
do 14. dne aktivity
79 EUR/den
od 15. do 30 dne aktivity
56 EUR/den

Národní agentura DZS zveřejnila předběžný rozpočet pro celou ČR na Výzvu 2023 (v rámci rozpočtu ještě Evropská komise může provést změny) - pro orientaci při přípravě adekvátního rozpočtu projektu.

Rozdělení rozpočtu na Regiony ICM ve Výzvě 2023 pro celou ČR
IPA III
Západní Balkán
  960 071 EUR
NDICI
Země Východního partnerství
  627 410 EUR
Země jižního Středomoří
  888 830 EUR
Rusko
  313 705 EUR
Asie
  470 557 EUR
Střední Asie
  104 568 EUR
Blízký východ
   52 284 EUR
Pacifik
   52 284 EUR
Subsaharská Afrika
1 359 388 EUR
Latinská Amerika
  156 852 EUR
Karibik
   52 284 EUR
USA a Kanada
  156 852 EUR


S přáním příjemného dne,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky/Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy/Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20221212/3e6463b1/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Jednotná přihláška Projektu ICM k podání žádosti na EK RUK.dotx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template
Size: 69186 bytes
Desc: Jednotná přihláška Projektu ICM k podání žádosti na EK RUK.dotx
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20221212/3e6463b1/attachment-0001.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Metodicke pokyny k kvalitativním kritériím projektu.pdf
Type: application/pdf
Size: 865430 bytes
Desc: Metodicke pokyny k kvalitativním kritériím projektu.pdf
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20221212/3e6463b1/attachment-0001.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l