Rektorátní VŘ k podávání návrhů Erasmus+ projektů BIP (Blended Intensive Programmes/Kombinované intenzivní programy)

Pavlína Tejcová pavlina.tejcova na matfyz.cuni.cz
Čtvrtek Listopad 24 13:15:29 CET 2022


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o rektorátním VŘ k podávání návrhů projektů BIP (Blended Intensive Programmes/Kombinované intenzivní programy), nové aktivitě programu Erasmus+. V rámci tohoto VŘ se se podávají jen návrhy projektů, kde UK vystupuje v roli koordinátora.

Jedná se o krátkodobé intenzivní programy, které kombinují fyzickou a virtuální aktivitu. Cílem je podpořit mezinárodní spojení vysokoškolských institucí, aby společně vytvářely programy pro školení, studium a výuku skupin studentů, akademiků nebo administrativních pracovníků za použití inovativních přístupů a digitálních nástrojů

  *   připravovat a realizovat je musí nejméně 3 vysokoškolské instituce (držitelé ECHE) ze 3 různých programových zemí.
  *   fyzická aktivita 5 - 30 dní, musí se uskutečnit v zemi přijímající VŠ instituce; povinná virtuální aktivita - délka není specifikována. Každému BIPu je nutné přidělit minimálně 3 ECTS
  *   15 – 20 povinných účastníků z participujících institucí (studenti nebo zaměstnanci, domácí účastníci se do tohoto počtu nezapočítávají)
  *   další podrobnosti včetně financování, náplně programu a pravidel realizace projektu naleznete zde: https://cuni.cz/UK-12275.html#5
Interní termín pro odevzdání návrhů projektů (viz příloha) je na OVZS nastaven na 12. 12. 2022, včetně souhlasného stanoviska vedoucího pracoviště a sekčního proděkana (formou připodepsání či vyjádřením souhlasu prostřednictvím emailu).
Podrobnější informace k zapojení v roli participanta naleznete taktéž na adrese https://cuni.cz/UK-12275.html#5. Zájemci o účast se pak hlásí prostřednictvím výběrových řízení pro zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+ (vždy pro jednotlivé kvartály roku, vyvěšováno přes ovzs-l). Uzávěrka pro pobyty v 1. kvartálu 2023 (leden – březen) je nastavena v aplikaci IS Věda na 30.11.2022 (15:00).
S přáním příjemného dne,
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky/Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy/Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20221124/52b023e4/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: UK-12275-version1-bip_formular_navrh_projektu(2).docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 26283 bytes
Desc: UK-12275-version1-bip_formular_navrh_projektu(2).docx
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20221124/52b023e4/attachment-0001.bin>


Další informace o konferenci ovzs-l