FF UK: Večerní online kurz češtiny pro cizince (10% sleva)/Czech online evening course for foreigners (10% sale)

Pavlína Tejcová pavlina.tejcova na matfyz.cuni.cz
Úterý Srpen 9 12:34:57 CEST 2022


Vážení,

dovolujeme si Vám postoupit nabídku FF UK – večerního online kurzu češtiny pro cizince se slevou 10% , jehož účelem je zlepšení úrovně českého jazyka zahraničních pracovníků:

FF UK nabízí Večerní online kurz češtiny pro cizince
Datum konání: 12. 9. – 23. 12. 2022 (úterý a čtvrtek 17.30-19.00)
podání přihlášek<https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=m-XLcZ_12Em-2W3mtkaJFz1sU_dvXIVBjlcyQcsY22FUQVhYVjZIT0EzU09aVE04UUg1U1dRQVFDUS4u> do 26. 8. 2022


10% sleva na kurzovné pro zaměstnance UK = 8.900Kč (PP, DPČ i DPP)


Bližší informace https://czechstudies.ff.cuni.cz/cs/vecerni-kurz/
Zde ukázky z výuky<https://www.youtube.com/watch?v=Avg1nop9Wkw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0bHJcMSTfm1jfJCgMxopGQoFcaTDLmV_HpMTKMMyuLruzheOfRVp2PwDI>, případně další informace na Instagramu <https://www.instagram.com/czechstudies_ffuk/> a Facebooku<https://www.facebook.com/CzechStudies/>.
V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na koordinátorku programu paní Ivanu Skenderija czechstudies na ff.cuni.cz<mailto:czechstudies na ff.cuni.cz>

Celkovou nabídku kurzů češtiny Českých studií najdete na https://czechstudies.ff.cuni.cz/cs/

S přáním příjemného dne,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Colleagues,

let us inform you about an Evening Online Czech Language Course for Foreigners with a 10% discount offered by the Faculty of Arts, Charles University for foreign employees who would like to improve their knowledge of the Czech language:


FF UK is offering an Evening Online Czech Language Course for Foreigners
Dates: September 12, 2022 – December 23, 2022 (Tuesdays and Thursdays 5.30-7.00pm)
Applications<https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=m-XLcZ_12Em-2W3mtkaJFz1sU_dvXIVBjlcyQcsY22FUQVhYVjZIT0EzU09aVE04UUg1U1dRQVFDUS4u> deadline by August 26, 2022


There is a 10% discount on course fees for UK employees = 8,900 CZK (employment contract or agreement-DPČ, DPP)


More information at https://czechstudies.ff.cuni.cz/en/evening-course/
Here are examples from past lessons<https://www.youtube.com/watch?v=Avg1nop9Wkw>, and additional information can be found on Instagram<https://www.instagram.com/czechstudies_ffuk/> and Facebook<https://www.facebook.com/CzechStudies/>.
In case of any questions, please contact: czechstudies na ff.cuni.cz<mailto:czechstudies na ff.cuni.cz>


You can find the full list of Czech language courses on https://czechstudies.ff.cuni.cz/en/

Best regards,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky/Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy/Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220809/2b479ec2/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l