Cena RVVI pro nadané studenty

Milada Menšíková Milada.Mensikova na matfyz.cuni.cz
Pondělí Srpen 29 13:40:59 CEST 2022


Vážení,

dovoluji si Vás informovat o Ceně RVVI pro nadané studenty za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací se rozšiřuje o možnost udělení ceny vlády pro nadaného studenta střední nebo vysoké školy, který projevil talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci – za účelem širší propagace výzkumné činnosti a ve snaze získat mladé nadějné zájemce pro budoucí kariéru vědce. Dle ustanovení § 1 odst. 2 nařízení vlády o udělení ceny vlády pro nadaného studenta rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“).

Laureát / laureátka získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 50.000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.Požadavky na kandidáta

Návrh na udělení ceny vlády pro nadaného studenta obsahuje:

a) jméno a příjmení kandidáta / kandidátky,

b) datum narození,

c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,

d) životopis,

e) popis dosažených výsledků práce kandidáta / kandidátky, se zdůrazněním výjimečnosti a kvality výsledků (v rozsahu do 3 stran),

f) potvrzení střední nebo vysoké školy, na které student navrhovaný na ocenění studuje, osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,

g) doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta / kandidátky (ne starší než za minulý kalendářní rok)Více informací: https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=975498Nominace prosím zasílejte v elektronické podobě na email: ovzs na matfyz.cuni.cz<mailto:ovzs na matfyz.cuni.cz> do 20. 9. 2022.S pozdravem a přáním hezkého dne

za tým OVZS


Milada Menšíková
--
Mgr. Milada Menšíková
Vedoucí oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221
www.mff.cuni.cz<http://www.mff.cuni.cz/>
Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220829/f654db96/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l