VŘ na zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+ pro 4. kvartál roku 2022/Erasmus+ Programme Staff Mobility Call for Applications for Q4 of 2022

Pavlína Tejcová pavlina.tejcova na matfyz.cuni.cz
Pátek Červenec 29 16:19:43 CEST 2022


Vážení,

dovolujeme si vás informovat o výběrovém řízení na zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+ pro čtvrtý kvartál roku 2022 (říjen - prosinec 2022, datum zahájení výjezdu od 1. 10. do 31. 12. 2022 nejpozději).
Přihlašování probíhá prostřednictvím aplikace IS Věda (PAS - projekty a soutěže) - od 1. srpna (08:00) do 31. srpna (12:00) - https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword.
Do aplikace se přihlaste svým přihlašovacím jménem a heslem svého CASového účtu. Pro účely výběrového řízení je povinnou přílohou žádosti předběžně vyplněný Mobility Agreement (pro účely VŘ je dostačující bez podpisů, vložte jej prosím do příloh, jeho vzor najdete v aplikaci). V aplikaci naleznete i obecná pravidla mobilit a další podpůrné informace včetně odkazu na Opatření rektora č. 6/2022 (Pravidla a prováděcí metodika zaměstnanecké mobility v rámci programu Erasmus+). K dispozici by měl být též manuál.
Dovolujeme si upozornit, že výjezdy v daném období je možné uskutečnit jen v případě, že se prostřednictvím aplikace přihlásíte a následně úspěšně projdete fakultním výběrovým řízením.
Jedná se o tyto typy výjezdů:

 *  Výukový pobyt (STA) - jen akademičtí pracovníci (vyžaduje existenci inter-institucionální smlouvy mezi naším a zahr. pracovištěm, která dovoluje STA)
 *  Školení zaměstnanců (STT) - akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci
Bližší informace k zaměstnanecké mobilitě naleznete zde: https://cuni.cz/UK-232.html.
Dovolujeme si upozornit i na nabídku "staff weeks" pro zaměstnance na adrese http://staffmobility.eu/staff-week-search a na platformu pro STA a STT mobilitu akademiků - Erasmus+ Teaching Mobility Platform na adrese https://teachingmobility.eu (Log in - Log in with MyAcademicID - zvolte Charles University).
S přáním příjemného dne,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dear all,

let us inform you about an Erasmus+ Programme Staff Mobility Call for Applications for Q4 of 2022 (October - December 2022, for mobilities beginnig from October 1 till December 31 as the latest).Applications open from August 1 (08:00) till August 31 (12:00) via IS Věda Application Portal - https://is.cuni.cz/veda/portal/dashboard.Use your CAS login data and then choose "PAS (Projects and Tenders)". Select in "MENU" "Project proposals" - "New Proposal". For the purposes of the Faculty selection procedure a pre-filled Mobility Agreement is required to be loaded into Application Portal (not yet required to be signed). Its sample version is to be found there, as well as general mobility rules and more detailed information including a link to the Rector´s Directive no. 6/2022 concerning rules and implementation methodology of Erasmus+ staff mobility. A manual should be available as well.Let us remind you that staff mobilities within Erasmus+ programme in the above defined period can be realized only if you apply via this Call and subsequently succeed in the Faculty selection procedure.There are two types of mobilities: *  Staff Mobility for Teaching (STA) - for academics only (an inter-institutional agreement between our and foreign institute/department must exist that allows STA)
 *  Staff Mobility for Training (STT) - for academics and other staff

More detailed information concerning Erasmus+ Staff Mobility are to be found at https://cuni.cz/UK-232.html (in Czech only).See also http://staffmobility.eu/staff-week-search for staff week offers and Erasmus+ Teaching Mobility Platform at https://teachingmobility.eu for teaching and training opportunities for academic staff (Log in - Log in with MyAcademicID - choose Charles University).Best regards,


Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky/Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy/Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220729/e856620a/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l