VÝZVA k předkládání návrhů na CENU FRANTIŠKA BĚHOUNKA v roce 2022

Milada Menšíková Milada.Mensikova na matfyz.cuni.cz
Středa Červen 29 11:36:30 CEST 2022


Vážení,

dovoluji si vás informovat o 11. ročníku Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy.

Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která splňuje tyto podmínky:


 *  působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,
 *  vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice,
 *  může se vykázat v posledních pěti letech aktivní a úspěšnou účastí v projektu nebo projektech evropské nebo mezinárodní spolupráce probíhající v Evropském výzkumném prostoru v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Cena má podobu diplomu opatřeného podpisem ministra a je s ní spojena finanční odměna ve výši 250 000,-Kč.
Návrhy na udělení Ceny je třeba vyplnit do přiloženého formuláře zde.<https://www.msmt.cz/file/57756/>
Návrh na udělení Ceny je třeba zaslat OVZS do 29. srpna 2022!
*    Kandidáta/kandidátku může navrhnout vysoká škola či výzkumná instituce, redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je držitelem akademického titulu profesor nebo docent získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie.
*    Návrhy na udělení Ceny jsou přijímány v digitální podobě datovou schránkou MŠMT nejpozději do 31.srpna 2022 do 16.00 hodin (vidaawt) s uvedením adresy:
Cena Františka Běhounka 2021 - nominace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje - 31
Karmelitská 5
118 12 Praha 1
Přijaty mohou být pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, podepsané s datem podpisu nebo opatřené elektronickým podpisem, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující uvedení jména navrhované osobnosti a jejích kontaktních údajů, řádně odůvodněné a opatřené odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce kandidáta nebo kandidátky zmiňována a hodnocena.

Více informací naleznete na: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-cena-frantiska-behounka-2022-1

S pozdravem a přáním hezkého dne

za tým OVZS

Milada Menšíková


--
Mgr. Milada Menšíková
Vedoucí oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221
www.mff.cuni.cz<http://www.mff.cuni.cz/>
Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220629/5485ea08/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: FORMULAR_Návrh na CFB_2022.doc
Type: application/msword
Size: 75264 bytes
Desc: FORMULAR_Návrh na CFB_2022.doc
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220629/5485ea08/attachment-0001.doc>


Další informace o konferenci ovzs-l