Cena MŠMT 2022 - nominace do 28. 7. 2022!

Milada Menšíková Milada.Mensikova na matfyz.cuni.cz
Středa Červen 29 10:54:15 CEST 2022


Vážení,

dovoluji si Vás informovat o Ceně MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2022.
V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více Cen v souhrnné výši až 500 000,- Kč.

Návrhy se předkládají na přiloženém formuláři, včetně dvou odborných posudků ve formátu PDF (Portable Document Format).
Návrh na udělení ceny podává MŠMT rektorka univerzity.

V příloze dále následuje Statut Ceny a Jednací řád Komise, více informací naleznete na: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimo-radne

S ohledem na skutečnost, že návrhy podléhají projednání v kolegiu rektora UK, prosíme o zaslání vašich nominací na OVZS na můj email: milada.mensikova na matfyz.cuni.cz<mailto:milada.mensikova na matfyz.cuni.cz> do 28. 7. 2022!

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem a přáním hezkého dne

za tým OVZS

Milada Menšíková--
Mgr. Milada Menšíková
Vedoucí oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221
www.mff.cuni.cz<http://www.mff.cuni.cz/>
Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220629/a2a7520f/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Statut Ceny a Jednací řád Komise.pdf
Type: application/pdf
Size: 1514216 bytes
Desc: Statut Ceny a Jednací řád Komise.pdf
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220629/a2a7520f/attachment-0001.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Formulář.doc
Type: application/msword
Size: 69120 bytes
Desc: Formulář.doc
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220629/a2a7520f/attachment-0001.doc>


Další informace o konferenci ovzs-l