Soutěž Česká hlava 2022

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Květen 20 15:50:26 CEST 2022


Vážení,

dovoluji si vás informovat o vyhlášení nového ročníku *Soutěže Česká 
hlava 2022.**
***
Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v 
několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní 
cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako 
"česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena 
vlády Česká hlava.

V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích:

1) Národní cena vlády Česká hlava
2) Cena Invence
3) Cena Industrie
4) Cena Doctorandus za technické vědy
5) Cena Doctorandus za přírodní vědy
6) Cena Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, cena Lorem


*Nominace do hlavní kategorie Národní cena vlády Česká hlava podává 
rektor univerzity.*

*Vzhledem ke skutečnosti, že nominace do kategorie Národní cena vlády ČH 
bude projednávat KR,
prosíme o zaslání těchto návrhů na OVZS do 3. června 2022.*

Více o jednotlivých kategoriích soutěže Česká hlava viz: 
http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/

Podmínky pro finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje na 
inovací nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, vývoje 
a inovací stanovené usnesením vlády jsou uvedeny na stránkách Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace: 
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=501329

*Do ostatních kategorií* mohou nominovat fakulty/součásti UK svého 
kandidáta na adresu zadavatele *s**amostatně do 30. června 2022* a to na 
adresu *kontakt na ceskahlava**.cz*


S pozdravem a přáním hezkého dne

za tým OVZS

Milada Menšíková

-- 
Mgr. Milada Menšíková
Vedoucí oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221
-- 
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220520/1e5a74d0/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l