Fond strategických partnerství UK - Travel Fund 2022 pro aktivity se strategickými partnery

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Červen 6 11:44:11 CEST 2022


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení průběžné výzvy Fondu 
strategických partnerství UK - *Travel Fund 2022*, pro *aktivity* se 
strategickými partnery UK - *Universität Zürich, Universtity of St 
Andrews a Macquarie University*.
Fond má sloužit k *pokrytí cestovních nákladů a nákladů na ubytování 
*pro akademiky, kteří navštěvují své kolegy na příslušných institucích 
(délka pobytu je min. 3. dny). Stručné shrnutí naleznete níže, 
podrobnější informace pak na adrese:
https://csp.cuni.cz/CSP-43.html, kde jsou k dispozici i Kritéria výběru 
a Formulář žádosti.

Možné typy aktivity:

  * navázání nové spolupráce nebo posílení prvních kontaktů
  * spolupráce pracovišť (kateder a ústavů)
  * příprava společných projektů

Finanční dotace:

  * max. 25 000,- Kč na jednu aktivitu (platí pro Universität Zürich a
    University of St Andrews)
  * max. 50 000,- Kč na jednu aktivitu s Macquarie University

Termín pro podávání žádostí:

  * *průběžný*


S přáním přijemného dne,

-- 
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220606/a17e2b1f/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l