Centrum strategických partnerství UK: University of Sussex - European Development Fellowships

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Květen 13 14:32:08 CEST 2022


Vážení,

dovolujeme si Vám předat informaci z Centra strategických partnerství UK 
o programu *University of Sussex*, do kterého se UK zapojila - *European 
Development Fellowship**s*.
Program nabízí akademikům z UK příležitost spolupracovat s podobně 
zaměřenými odborníky a akademiky z University of Sussex. Aktivity mohou 
probíhat na obou partnerských univerzitách. Podrobnější informace 
naleznete níže, dále na stránkách CSP (https://csp.cuni.cz/CSP-1.html) a 
na stránkách University of Sussex 
(https://www.sussex.ac.uk/global-engagement/partnerships/engagement/epdf)

Aktivity a výstupy:

 * publikace nebo žádosti o granty
 * společné workshopy
 * mobilita nebo možnosti výuky

Složení týmu:

 * stipendia podporují jednotlivce, jejichž spolupráce má potenciál
  zajistit aktivní, vysoce kvalitní a vzájemně prospěšné vazby s
  evropskými partnery

Finanční dotace:

 * max. 250 liber cestovní náklady
 * max. 150 liber ubytování/noc

Termín pro podávání žádostí:

 * *průběžná výzva*


S přáním přijemného dne,


-- 
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220513/ef2dc8cc/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l