Podpora internacionalizace na UK (POINT) - otevření aplikace pro kolo 2021-2 od 1.11.-30.11.2021

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Říjen 27 14:16:29 CEST 2021


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že**1. listopadu 2021 bude otevřena 
aplikace pro vkládání žádostí do podzimního kola soutěže*Podpora 
internacionalizace (POINT)*. *Ukončení* vkládání žádostí je nastaveno na 
*30.11.2021.* Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online 
aplikace (modul *Interní soutěže* informačního systému IS Věda) na 
adrese: https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword. Do 
aplikace se žadatel přihlásí svým přihlašovacím jménem a heslem svého 
CASového účtu.
O finanční podporu je možné se ucházet v následujících kategoriích:

 * *POINT/Ai/2021-2 Podpora zahraniční mobility studentů - krátkodobé
  pobyty *(max. 3 týdny)*
  *
 * *POINT/Aii/2021-2 Podpora mezinárodních aktivit - krátkodobé akce
  *(výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na
  jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např.
  Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.) či krátkodobé výjezdy
  akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů).
 * *POINT/Bi/2021-2 Podpora organizace mezinárodních letních škol a
  jiných mimokurikulárních akcí nehospodářské podoby *(v tomto případě
  je na OVZS nastaven interní termín - *22.11.2021 *-**k zaslání
  žádosti, včetně požadovaných příloh, odsouhlasené ved. prac. a
  sekčním proděkanem (formou připodepsání či vyjádřením souhlasu
  prostřednictvím emailu)*
  *

Podrobnější informace k programu "Podpora internacionalizace na 
Univerzitě Karlově" naleznete na univerzitních stránkách na adrese: 
https://cuni.cz/UK-9030.html a v Opatření rektora č. 10/2020, které 
naleznete na adrese: https://cuni.cz/UK-10356.html.
Dovolujeme si upozornit, že v případě, že Vás projekt uspěje, jakékoliv 
změny oproti podpořenému návrhu projektu vždy musí předem procházet 
schválením Expertního panelu.

S přáním příjemného dne,

-- 
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20211027/cc84f779/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l