Podpora internacionalizace na UK (POINT) - NOVINKY v podzimním kole

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Listopad 5 14:05:48 CET 2021


Vážení,

v návaznosti na vyhlášení podzimního kola soutěže POINT (Podpora 
internacionalizace na UK) nám byly z RUKu dodatečně zaslány informace o 
možnosti žádat si i o finanční příspěvek na podporu *virtuálních 
mobilit* (podrobněji níže). K dispozici je též nový *manuál* *pro 
žadatele* na adrese: https://bit.ly/point_zadatel 
<https://docs.google.com/document/d/1jVpBBn3tL2FiElR4lea8BngjI2xNAPsY9xA6egtB4Ug/edit#heading=h.65b56ogdx3x3>. 
Obecné informace k podzimnímu kolu naleznete v emailu níže.

Žádat o *finanční příspěvek na virtuální mobilitu* bude možné*jen v 
rámci kategorie **A* za těchto podmínek:
*
Ai: Podpora zahraniční mobility studentů - krátkodobé pobyty*_
Požadované přílohy_: motivační dopis, program akce (jako doposud)_
Závěrečné dokumenty_: závěrečná zpráva, doklad o úhradě (výpis 
z internetového bankovnictví či jiný), certifikát o účasti či jiný 
oficiální doklad o účasti od organizátora akce
Pokud organizátor nevydává certifikát ani jiný doklad o účasti, není 
možné podporu přidělit. Samotný doklad o úhradě nestačí.*Podporu je 
možné žádat pouze na účastnický poplatek za akci*.
U *kategorie Ai* je tedy nutné rozlišit závěrečné dokumenty. V případě 
fyzické mobility je potvrzení o účasti pouze nepovinnou 
přílohou,v případě virtuální mobility je potvrzení o účasti povinnou 
přílohou.

*Aii: Podpora mezinárodních aktivit - krátkodobé akce*_
Požadované přílohy_: doporučující dopis garanta, program akce (jako 
doposud)_
Závěrečné dokumenty_: závěrečná zpráva, vyúčtování (jako doposud), 
doklad o úhradě nad rámec vyúčtování (výpis z internetového bankovnictví 
či jiný), certifikát o účasti či jiný oficiální doklad o účasti od 
organizátora akce
Pokud organizátor nevydává certifikát ani jiný doklad o účasti, není 
možné podporu přidělit. Samotný doklad o úhradě nestačí. *Podporu je 
možné žádat pouze na účastnický poplatek za akci.*
U *kategorie Aii* je tedy nutné rozlišit závěrečné dokumenty. V případě 
fyzické mobility je potvrzení o účasti pouze nepovinnou 
přílohou,v případě virtuální mobility je potvrzení o účasti povinnou 
přílohou

*Bi: Podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy*
V této kategorii není možné žádat o podporu na virtuální mobilitu, 
fakulty a součásti UK mají i nadále povinnost realizovat LŠ fyzicky za 
přítomnosti studentů.U kategorie Bi v tomto ohledu k žádné změně nedochází.
Dovolím si ještě poznámku k speciálnímu formuláři GDPR, který mají 
povinnost vkládat ti externí členové organizace letní školy, kteří 
nemají osobní číslo UK, t.j. externí člen týmu, zahraniční vědecký 
pracovník/profesor a zahraniční student (Formulář ve formátu word je k 
dispozici v přílohách pod textem zadání kategorie Bi).

S přáním příjemného odpoledne,


Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.
-------- Původní zpráva --------
Předmět: 	Podpora internacionalizace na UK (POINT) - otevření aplikace 
pro kolo 2021-2 od 1.11.-30.11.2021
Datum: 	Wed, 27 Oct 2021 14:16:29 +0200
Od: 	Pavlína Tejcová <tejcova na dekanat.mff.cuni.cz>
Společnost: 	MFF UK
Komu: 	ovzs-l na dekanat.mff.cuni.cz, stud-l na dekanat.mff.cuni.czVážení,

dovolujeme si Vás informovat, že**1. listopadu 2021 bude otevřena 
aplikace pro vkládání žádostí do podzimního kola soutěže*Podpora 
internacionalizace (POINT)*. *Ukončení* vkládání žádostí je nastaveno na 
*30.11.2021.* Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online 
aplikace (modul *Interní soutěže* informačního systému IS Věda) na 
adrese: https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword. Do 
aplikace se žadatel přihlásí svým přihlašovacím jménem a heslem svého 
CASového účtu.
O finanční podporu je možné se ucházet v následujících kategoriích:

 * *POINT/Ai/2021-2 Podpora zahraniční mobility studentů - krátkodobé
  pobyty *(max. 3 týdny)*
  *
 * *POINT/Aii/2021-2 Podpora mezinárodních aktivit - krátkodobé akce
  *(výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na
  jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např.
  Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.) či krátkodobé výjezdy
  akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů).
 * *POINT/Bi/2021-2 Podpora organizace mezinárodních letních škol a
  jiných mimokurikulárních akcí nehospodářské podoby *(v tomto případě
  je na OVZS nastaven interní termín - *22.11.2021 *-**k zaslání
  žádosti, včetně požadovaných příloh, odsouhlasené ved. prac. a
  sekčním proděkanem (formou připodepsání či vyjádřením souhlasu
  prostřednictvím emailu)*
  *

Podrobnější informace k programu "Podpora internacionalizace na 
Univerzitě Karlově" naleznete na univerzitních stránkách na adrese: 
https://cuni.cz/UK-9030.html a v Opatření rektora č. 10/2020, které 
naleznete na adrese: https://cuni.cz/UK-10356.html.
Dovolujeme si upozornit, že v případě, že Vás projekt uspěje, jakékoliv 
změny oproti podpořenému návrhu projektu vždy musí předem procházet 
schválením Expertního panelu.

S přáním příjemného dne,

-- 
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20211105/61e8aeaa/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l