Webináře ke stipendiím do USA v ak. roce 2022/2023 (Fulbrightova komise)

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Září 6 11:28:44 CEST 2021


Vážení,

dovolujeme si Vám předat informaci o webinářích pro zájemce o *stipendia 
do USA*:

- dne*17. 9. 2021 v 10.30 hod*. pořádá Fulbrightova komise *webinář pro 
zájemce o stipendium pro vědce a přednášející a Fulbright-Masarykovo 
stipendium*. Programy jsou určeny pro žadatele, kteří jsou v doktorském 
programu a pro ty, kteří již Ph.D. mají. Uzávěrka na pobyty v 
akademickém roce 2022/2023 je nastavena na 1. listopadu 2021. 
Podrobnější informace o webináři naleznete zde: 
https://www.fulbright.cz/webinar-17-zari-2021-1030-stipendia-pro-vedce-a-prednasejici-fulbright-masarykova-stipendia/
Podrobnější informace o programech zde: 
https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/, 
https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/

- dne *13. 10. **2021 v 10.30 hod. *se koná *webinář pro studenty s 
ukončeným bakalářským vzděláním se zájmem o Fulbrightovo stipendium pro 
postgraduální studium.* Uzávěrka programu programu pro pobyty v 
akademickém roce 2022/2023 je nastavena na 1. února 2022. Podrobnější 
informace o webináři naleznete zde: 
https://www.fulbright.cz/webinar-13-rijna-2021-1030hod-stipendia-do-usa-pro-studenty-na-akademicky-rok-2022-3/. 
Podrobnější informace o programu naleznete zde: 
https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

S přáním příjemného dne,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20210906/e93f5619/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l