Fond mobility 2021 - podzimní kolo

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Září 13 10:09:29 CEST 2021


Vážení,

dovoluji si Vás informovat, že bylo vyhlášeno podzimní kolo Fondu 
mobility Univerzity Karlovy pro rok 2021.

Interní termín pro podání přihlášky v aplikaci je pro MFF UK stanoven na 
_*22.10.2021 12.00hod.

*_Po jeho uplynutí se aplikace pro uchazeče uzavře.

Přihlášky se podávají pouze přes aplikaci dostupnou z:

http://www.cuni.cz/UK-43.html

Na těchto stránkách naleznete také podrobnější informace týkající se 
soutěže. Manuál _žadatele_ je dostupný z odkazu: 
https://docs.google.com/document/d/1h1mlJJO_wQMOK2jgTbuuU_7IVCRvXe6OCgacTmHjN4M/edit

a manuál pro _garanta/kontaktní osobu_ je dostupný z odkazu: 
https://docs.google.com/document/d/1NMbpwtSNPBpQta7C8X0PZEPL3ERamF_Y_SYvxLFdZLY/edit

Do aplikace se žadatel přihlásí svým přihlašovacím jménem a heslem svého 
CASového účtu. Poté musí vyplnit žádost a po vyplnění všech položek 
tlačítkem "Podat" ji předat fakultnímu referentovi.

Fakultní referent žádost zkontroluje, předloží proděkanovi pro vědu a 
zahraniční styky k odsouhlasení a poté předá na rektorát.

Veškeré požadované přílohy se vkládají přímo do aplikace, doporučení 
odborných garantů je potřeba naskenovat s jejich podpisem.

I když se žádosti podávají prostřednictvím aplikace a v tištěné podobě 
se již po žadatelích nevyžadují, *pro interní potřeby MFF* je nutno 
formulář žádosti vytisknout a zajistit *souhlas**(podpis) správce zdroje 
dofinancování* (Fond mobility může poskytnout max. 50% požadovaných 
nákladů, proto si žadatel musí zajistit i jiné zdroje) a tento formulář 
zaslat na OVZS (stačí i sken e-mailem).

Žádost je potřeba podat nejpozději do vyhlášeného interního termínu, tj. 
22.10.2021 12.00hod.! Po tomto termínu se žadatel do aplikace již 
nedostane, případné úpravy může provádět pouze fakultní referent.


V případě dotazů se obracejte na mě či kolegyni Mgr. Pavlínu Tejcovou 
(tejcova na dekanat.mff.cuni.cz).

Anděla Michálková

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20210913/9ebcf85a/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l