Ceny MŠMT 2021!

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Neděle Srpen 29 21:43:21 CEST 2021


Vážení,

dovoluji si Vás informovat o *Ceně MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací za rok 2021.**
*
V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více Cen v souhrnné výši 
až 500 000,- Kč.

Návrhy se předkládají na formuláři, který zasílám v příloze, včetně dvou 
odborných posudků ve formátu PDF (Portable Document Format) s platným 
elektronickým podpisem a s využitím konverze dokumentů v listinné podobě 
do dokumentů obsažených v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem 
zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojením doložky o 
provedení konverze kontaktním místem Czech POINT.

V příloze dále následuje Statut Ceny a Jednací řád Komise, více 
informací naleznete zde: 
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-7

S ohledem na skutečnost, že návrhy podléhají projednání v kolegiu 
rektora UK,*prosíme o zaslání vašich nominací na OVZS na můj email: 
mensikova na dekanat.mff.cuni.cz nejpozději do **9. 9. 2021*.

Děkujeme za spolupráci.


*Zároveň si dovoluji informovat o 10. ročníku Ceny Františka Běhounka za 
propagaci a popularizaci české vědy*

**Cena má podobu diplomu opatřeného podpisem ministra a je s ní spojena 
finanční odměna ve výši 250 000,-Kč.

*Návrh na udělení Ceny je třeba zaslat OVZS do 9. září 2021*

·Kandidáta/kandidátku může navrhnout vysoká škola či výzkumná instituce, 
redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je 
držitelem akademického titulu profesor nebo docent získaného nebo 
uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie.

·Návrhy na udělení Ceny jsou přijímány v digitální podobě datovou 
schránkou MŠMT nejpozději do 10. září 2021 do 16.00 (vidaawt) s uvedením 
adresy:

Cena Františka Běhounka 2021 – nominace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje - 31
Karmelitská 5
118 12 Praha 1

Přijaty mohou být pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, 
podepsané s datem podpisu nebo opatřené elektronickým podpisem, s 
uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující uvedení jména 
navrhované osobnosti a jejích kontaktních údajů, řádně odůvodněné a 
opatřené odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce 
kandidáta nebo kandidátky zmiňována a hodnocena.

Více informací naleznete na: 
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-cena-frantiska-behounka-2021


S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Vedoucí oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221-- 
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20210829/9a24d3e1/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Statut Ceny a Jednací řád Komise.pdf
Type: application/pdf
Size: 1514216 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20210829/9a24d3e1/attachment-0001.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: formulář.doc
Type: application/msword
Size: 68608 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20210829/9a24d3e1/attachment-0001.doc>


Další informace o konferenci ovzs-l