Webstream of the Information Day on MSCA Individual Fellowships, 23/04/2020

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Březen 26 16:02:30 CET 2020


Vážení,

dovolujeme si vám postoupit nabídku TC AV ČR níže k přímému využití.

Dear Madame/ Dear Sir,

We would like to offer you the following event of TC CAS below for 
direct use.

S pozdravy/ Best regards,

Milada Menšíková

*Vážená paní / Vážený pane,*

*Technologické centrum AV ČR Vás zve ke sledování **Informačního dne k 
Akci Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA IF)**, který 
budeme vysílat **on-line****dne 23. dubna 2020 od 10:00 do 15:00**.*

Informační den k MSCA IF je otevřen všem, kteří se chtějí dozvědět více 
o tomto typu grantů, primárně by měl posloužit jako zdroj informací 
výzkumníkům, kteří zvažují ucházet se o grant na individuální 
vědecko-výzkumný pobyt (Individual Fellowship), užitečný bude i pro 
projektové manažery a další pracovníky, kteří budou výzkumníkům pomáhat 
při přípravě projektového návrhu.

*Registrace je možná *přes odkaz *zde 
<http://geform.tc.cz/mscaIF2020_webstream> do 21. dubna 2020 (17:00)*. 
Akce bude probíhat v angličtině. V příloze naleznete program.

*Více o info dni a navazujícím workshopu *se dozvíte na našich stránkách 
*zde* 
<https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/akce/information-day-on-msca-individual-fellowships-23-04-2020>.

Předem děkujeme za předání pozvánky na příslušné kontakty na Vaší 
instituci, aby se informace o konání akce dostala ke všem případným 
zájemcům.

Děkujeme za spolupráci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Dear Madam / Dear Sir,*

*The Technology Centre CAS takes pleasure in inviting you to the 
**Information Day on Marie Skłodowska Curie Action Individual 
Fellowships (MSCA IF)**which will be **streamed on-line on 23 April 2020 
from 10 a.m. to 3 p.m**.*

The Information Day on MSCA IF is designed to familiarize participants 
with this type of grants. Target audience will be primarily researchers 
considering applying to MSCA IF but also project managers and those who 
will be supporting the applicants when preparing their project proposals.

You can *register***via the link**here 
<http://geform.tc.cz/mscaIF2020_webstream>*till 21 April 2020 (5 p.m.)*. 
The information day will be held in English. Attached, you find the 
programme of the event.

You will get *more information* *about the info day and the planned 
workshop* on our website *here 
<https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/akce/information-day-on-msca-individual-fellowships-23-04-2020>*.

We thank you in advance for sharing the invitation with your colleagues 
at your institution in order to inform about the event those who are 
interested in watching it.

Thank you for cooperation.

S pozdravem a přáním hezkého dne
*_______________________*
*Mgr. Lenka Sechterová*
Národní informační centrum pro evropský výzkum
Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 1076/27
160 00 Praha 6
Tel. 234 006 104
E-mail:sechterova na tc.cz <mailto:sechterova na tc.cz>
www.tc.cz <http://www.tc.cz/>
www.h2020.cz <http://www.h2020.cz/>
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4g35Nh67mjjumwXk2ANJxCbHoXF_EKd><https://twitter.com/H2020_Czech>

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200326/15c7b59c/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: image/png
Size: 34306 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200326/15c7b59c/attachment-0003.png>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: image/png
Size: 2689 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200326/15c7b59c/attachment-0004.png>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: image/png
Size: 2728 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200326/15c7b59c/attachment-0005.png>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Info Day on MSCA IF_23 April 2020_webstream_programme.pdf
Type: application/pdf
Size: 174356 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200326/15c7b59c/attachment-0001.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l