<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení, <br>
    <br>
    dovolujeme si vám postoupit nabídku TC AV ČR níže k přímému využití.<br>
    <br>
    Dear Madame/ Dear Sir, <br>
    <br>
    We would like to offer you the following event of TC CAS below <span
      lang="en">for direct use.<br>
      <br>
      S pozdravy/ Best regards,<br>
      <br>
      Milada Menšíková<br>
      <br>
    </span>
    <div class="moz-forward-container">
      <div data-html-editor-font-wrapper="true" style="font-family:
        arial, sans-serif; font-size: 13px;">
        <div>
          <div dir="ltr">
            <div dir="ltr" style="font-size: 12pt;color:
              rgb(0,0,0);font-family:
              Calibri,Helvetica,sans-serif,EmojiFont,"Apple Color
              Emoji","Segoe UI
              Emoji",NotoColorEmoji,"Segoe UI
              Symbol","Android Emoji",EmojiSymbols">
              <p><strong style="font-size: 12pt"><span style="font-size:
                    11.0pt;font-family:
                    "Arial",sans-serif;color:
                    #333333;font-weight: normal">Vážená paní / Vážený
                    pane,</span></strong></p>
              <div style="color: rgb(0,0,0)">
                <div>
                  <div dir="ltr" style="font-size: 12pt;color:
                    rgb(0,0,0);font-family:
                    Calibri,Helvetica,sans-serif,EmojiFont,"Apple
                    Color Emoji","Segoe UI
                    Emoji",NotoColorEmoji,"Segoe UI
                    Symbol","Android Emoji",EmojiSymbols">
                    <div>
                      <div dir="ltr" style="font-size: 12pt;color:
                        rgb(0,0,0);font-family:
                        Calibri,Helvetica,sans-serif,EmojiFont,"Apple
                        Color Emoji","Segoe UI
                        Emoji",NotoColorEmoji,"Segoe UI
                        Symbol","Android
                        Emoji",EmojiSymbols">
                        <div style="">
                          <p style="margin-top: 0cm;margin-right:
                            0cm;margin-bottom: 11.25pt;margin-left:
                            0cm;background: white;orphans: 2;text-align:
                            start;widows: 2;word-spacing: 0px"><strong><span
                                style="font-size: 11.0pt;font-family:
                                "Arial",sans-serif;color:
                                #333333;font-weight: normal">Technologické
                                centrum AV ČR Vás zve ke sledování </span></strong><strong><span
                                style="font-size: 11.0pt;font-family:
                                "Arial",sans-serif;color:
                                #333333">Informačního dne k Akci Marie
                                Skłodowska-Curie Individual Fellowships
                                (MSCA IF)</span></strong><strong><span
                                style="font-size: 11.0pt;font-family:
                                "Arial",sans-serif;color:
                                #333333;font-weight: normal">, který
                                budeme vysílat </span></strong><strong><span
                                style="font-size: 11.0pt;font-family:
                                "Arial",sans-serif;color:
                                #333333">on-line</span></strong><strong><span
                                style="font-size: 11.0pt;font-family:
                                "Arial",sans-serif;color:
                                #333333;font-weight: normal"> </span></strong><strong><span
                                style="font-size: 11.0pt;font-family:
                                "Arial",sans-serif;color:
                                #333333">dne 23. dubna 2020 od 10:00 do
                                15:00</span></strong><strong><span
                                style="font-size: 11.0pt;font-family:
                                "Arial",sans-serif;color:
                                #333333;font-weight: normal">.</span></strong></p>
                          <p style="margin-top: 0cm;margin-right:
                            0cm;margin-bottom: 11.25pt;margin-left:
                            0cm;background: white;orphans: 2;text-align:
                            start;widows: 2;word-spacing: 0px"><span
                              style="font-size: 11.0pt;font-family:
                              "Arial",sans-serif;color:
                              #333333">Informační den k MSCA IF je
                              otevřen všem, kteří se chtějí dozvědět
                              více o tomto typu grantů, primárně by měl
                              posloužit jako zdroj informací
                              výzkumníkům, kteří zvažují ucházet se o
                              grant na individuální vědecko-výzkumný
                              pobyt (Individual Fellowship), užitečný
                              bude i pro projektové manažery a další
                              pracovníky, kteří budou výzkumníkům
                              pomáhat při přípravě projektového návrhu.</span></p>
                          <p style="margin-top: 0cm;margin-right:
                            0cm;margin-bottom: 11.25pt;margin-left:
                            0cm;background: white;orphans: 2;text-align:
                            start;widows: 2;word-spacing: 0px"><strong><span
                                style="font-size: 11.0pt;font-family:
                                "Arial",sans-serif;color:
                                #333333">Registrace je možná </span></strong><span
                              style="font-size: 11.0pt;font-family:
                              "Arial",sans-serif;color:
                              #333333">přes odkaz <strong><span
                                  style="font-family:
                                  "Arial",sans-serif"><a
                                    moz-do-not-send="true" rel="external
                                    nofollow noopener noreferrer"
                                    target="_blank" tabindex="-1"
                                    href="http://geform.tc.cz/mscaIF2020_webstream"><span
                                      style="color: #1B83E0">zde</span></a>
                                  do 21. dubna 2020 (17:00)</span></strong>.
                              Akce bude probíhat v angličtině. V příloze
                              naleznete program.</span></p>
                          <p style="margin-top: 0cm;margin-right:
                            0cm;margin-bottom: 11.25pt;margin-left:
                            0cm;background: white;orphans: 2;text-align:
                            start;widows: 2;word-spacing: 0px"><span
                              style="font-size: 11.0pt;font-family:
                              "Arial",sans-serif;color:
                              #333333"><b>Více o info dni a navazujícím
                                workshopu </b>se dozvíte na našich
                              stránkách <a moz-do-not-send="true"
                                rel="external nofollow noopener
                                noreferrer" target="_blank"
                                tabindex="-1"
href="https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/akce/information-day-on-msca-individual-fellowships-23-04-2020"><span
                                  style="color: #0563C1"><b>zde</b></span></a>.</span></p>
                          <p style="margin-top: 0cm;margin-right:
                            0cm;margin-bottom: 11.25pt;margin-left:
                            0cm;background: white;orphans: 2;text-align:
                            start;widows: 2;word-spacing: 0px"><span
                              style="font-size: 11.0pt;font-family:
                              "Arial",sans-serif;color:
                              #333333">Předem děkujeme za předání
                              pozvánky na příslušné kontakty na Vaší
                              instituci, aby se informace o konání akce
                              dostala ke všem případným zájemcům.</span></p>
                          <p style="margin-top: 0cm;margin-right:
                            0cm;margin-bottom: 11.25pt;margin-left:
                            0cm;background: white;orphans: 2;text-align:
                            start;widows: 2;word-spacing: 0px"><span
                              style="font-size: 11.0pt;font-family:
                              "Arial",sans-serif;color:
                              #333333">Děkujeme za spolupráci.</span></p>
                          <p style="margin-top: 0cm;margin-right:
                            0cm;margin-bottom: 11.25pt;margin-left:
                            0cm;background: white;orphans: 2;text-align:
                            start;widows: 2;word-spacing: 0px"><span
                              style="font-size: 11.0pt;font-family:
                              "Arial",sans-serif;color:
                              #333333">---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>
                              <strong><span style="font-family:
                                  "Arial",sans-serif;font-weight:
                                  normal">Dear Madam / Dear Sir,</span></strong></span></p>
                          <p style="margin-top: 0cm;margin-right:
                            0cm;margin-bottom: 11.25pt;margin-left:
                            0cm;background: white;orphans: 2;text-align:
                            start;widows: 2;word-spacing: 0px"><strong><span
                                style="font-size: 11.0pt;font-family:
                                "Arial",sans-serif;color:
                                #333333;font-weight: normal">The
                                Technology Centre CAS takes pleasure in
                                inviting you to the </span></strong><strong><span
                                style="font-size: 11.0pt;font-family:
                                "Arial",sans-serif;color:
                                #333333">Information Day on Marie
                                Skłodowska Curie Action Individual
                                Fellowships (MSCA IF)</span></strong><strong><span
                                style="font-size: 11.0pt;font-family:
                                "Arial",sans-serif;color:
                                #333333;font-weight: normal"> which will
                                be </span></strong><strong><span
                                style="font-size: 11.0pt;font-family:
                                "Arial",sans-serif;color:
                                #333333">streamed on-line on 23 April
                                2020 from 10 a.m. to 3 p.m</span></strong><strong><span
                                style="font-size: 11.0pt;font-family:
                                "Arial",sans-serif;color:
                                #333333;font-weight: normal">.</span></strong></p>
                          <p style="margin-top: 0cm;margin-right:
                            0cm;margin-bottom: 11.25pt;margin-left:
                            0cm;background: white;orphans: 2;text-align:
                            start;widows: 2;word-spacing: 0px"><span
                              style="font-size: 11.0pt;font-family:
                              "Arial",sans-serif;color:
                              #333333">The Information Day on MSCA IF is
                              designed to familiarize participants with
                              this type of grants. Target audience will
                              be primarily researchers considering
                              applying to MSCA IF but also project
                              managers and those who will be supporting
                              the applicants when preparing their
                              project proposals.</span></p>
                          <p style="margin-top: 0cm;margin-right:
                            0cm;margin-bottom: 11.25pt;margin-left:
                            0cm;background: white;orphans: 2;text-align:
                            start;widows: 2;word-spacing: 0px"><span
                              style="font-size: 11.0pt;font-family:
                              "Arial",sans-serif;color:
                              #333333">You can <b>register</b><span
                                style="font-family: Arial,sans-serif"><b>
                                </b>via the link<b> </b><a
                                  moz-do-not-send="true"
                                  style="font-weight: bold"
                                  rel="external nofollow noopener
                                  noreferrer" target="_blank"
                                  tabindex="-1"
                                  href="http://geform.tc.cz/mscaIF2020_webstream"><span
                                    style="color: #1B83E0">here</span></a><b>
                                  till 21 April 2020 (5 p.m.)</b></span>.
                              The information day will be held in
                              English. Attached, you find the programme
                              of the event.</span></p>
                          <p style="margin-top: 0cm;margin-right:
                            0cm;margin-bottom: 11.25pt;margin-left:
                            0cm;background: white;orphans: 2;text-align:
                            start;widows: 2;word-spacing: 0px"><span
                              style="font-size: 11.0pt;font-family:
                              "Arial",sans-serif;color:
                              #333333">You will get <b>more information</b>
                              <b>about the info day and the planned
                                workshop</b> on our website <b><a
                                  moz-do-not-send="true" rel="external
                                  nofollow noopener noreferrer"
                                  target="_blank" tabindex="-1"
href="https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/akce/information-day-on-msca-individual-fellowships-23-04-2020"><span
                                    style="color: #0563C1">here</span></a></b>.</span></p>
                          <p style="margin: 0cm;margin-bottom:
                            .0001pt;background: white;orphans:
                            2;text-align: start;widows: 2;word-spacing:
                            0px"><span style="font-size:
                              11.0pt;font-family:
                              "Arial",sans-serif;color: black">We
                              thank you in advance for sharing the
                              invitation with your colleagues at your
                              institution in order to inform about the
                              event those who are interested in watching
                              it.</span></p>
                          <p style="margin: 0cm;margin-bottom:
                            .0001pt;background: white;orphans:
                            2;text-align: start;widows: 2;word-spacing:
                            0px"><span style="font-size:
                              11.0pt;font-family:
                              "Arial",sans-serif;color: black">Thank
                              you for cooperation. </span></p>
                          <div style="font-family: Calibri, Helvetica,
                            sans-serif, serif, EmojiFont;font-size:
                            16px;margin-top: 0px;margin-bottom: 0px"><font
                              color="#244061">S pozdravem a přáním
                              hezkého dne</font></div>
                          <div style="font-family: Calibri, Helvetica,
                            sans-serif, serif, EmojiFont;font-size:
                            16px">
                            <div>
                              <div>
                                <div style="margin: 0px"><font
                                    style="font-family: Calibri,
                                    sans-serif, serif, EmojiFont"
                                    size="2"><span style="font-size:
                                      11pt"><font color="#244061"><b>_______________________</b></font></span></font></div>
                                <div style="margin: 0px"><font
                                    style="font-family: Calibri,
                                    sans-serif, serif, EmojiFont"
                                    size="2"><span style="font-size:
                                      11pt"><img size="0"
                                        contenttype="image/png"
                                        contextid="img56696"
                                        tabindex="0" style="max-width:
                                        99.9%;user-select: none"
                                        class="lazy" alt=""
                                        src="cid:part5.05040703.04070208@dekanat.mff.cuni.cz"></span></font></div>
                                <div style="margin: 0px"><font
                                    style="font-family: Calibri,
                                    sans-serif, serif, EmojiFont"
                                    size="2"><span style="font-size:
                                      11pt"><font color="#244061"><b>Mgr.
                                          Lenka Sechterová</b></font></span></font></div>
                                <div style="margin: 0px"><font
                                    style="font-family: Calibri,
                                    sans-serif, serif, EmojiFont"
                                    size="2"><span style="font-size:
                                      11pt"><font color="#244061">Národní
                                        informační centrum pro evropský
                                        výzkum</font></span></font></div>
                                <div style="margin: 0px"><font
                                    style="font-family: Calibri,
                                    sans-serif, serif, EmojiFont"
                                    size="2"><span style="font-size:
                                      11pt"><font color="#244061">Technologické
                                        centrum AV ČR</font></span></font></div>
                                <div style="margin: 0px"><font
                                    style="font-family: Calibri,
                                    sans-serif, serif, EmojiFont"
                                    size="2"><span style="font-size:
                                      11pt"><font color="#244061">Ve
                                        Struhách 1076/27</font></span></font></div>
                                <div style="margin: 0px"><font
                                    style="font-family: Calibri,
                                    sans-serif, serif, EmojiFont"
                                    size="2"><span style="font-size:
                                      11pt"><font color="#244061">160 00
                                        Praha 6</font></span></font></div>
                                <div style="margin: 0px"><font
                                    style="font-family: Calibri,
                                    sans-serif, serif, EmojiFont"
                                    size="2"><span style="font-size:
                                      11pt"><font color="#244061">Tel.
                                        234 006 104</font></span></font></div>
                                <div style="margin: 0px"><font
                                    style="font-family: Calibri,
                                    sans-serif, serif, EmojiFont"
                                    size="2"><span style="font-size:
                                      11pt"><font color="#244061">E-mail:</font><font
                                        color="#1F497D"> </font><a
                                        moz-do-not-send="true"
                                        target="_blank" rel="external
                                        nofollow noopener noreferrer"
                                        tabindex="-1"
                                        href="mailto:sechterova@tc.cz">sechterova@tc.cz</a></span></font></div>
                                <div style="margin: 0px"><font
                                    style="font-family: Calibri,
                                    sans-serif, serif, EmojiFont"
                                    size="2"><span style="font-size:
                                      11pt"><a moz-do-not-send="true"
                                        target="_blank" rel="external
                                        nofollow noopener noreferrer"
                                        tabindex="-1"
                                        href="http://www.tc.cz/">www.tc.cz</a></span></font></div>
                                <div style="margin: 0px"><font
                                    style="font-family: Calibri,
                                    sans-serif, serif, EmojiFont"
                                    size="2"><span style="font-size:
                                      11pt"><a moz-do-not-send="true"
                                        target="_blank" rel="external
                                        nofollow noopener noreferrer"
                                        tabindex="-1"
                                        href="http://www.h2020.cz/">www.h2020.cz</a></span></font></div>
                                <div style="margin: 0px"><font
                                    style="font-family: Calibri,
                                    sans-serif, serif, EmojiFont"
                                    size="2"><span style="font-size:
                                      11pt"><a moz-do-not-send="true"
                                        target="_blank" rel="external
                                        nofollow noopener noreferrer"
                                        tabindex="-1"
href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4g35Nh67mjjumwXk2ANJxCbHoXF_EKd"><font
                                          style="font-family:
                                          "Times New Roman",
                                          serif, serif, EmojiFont"
                                          size="3"><span
                                            style="font-size: 12pt"><img
                                              size="0"
                                              contenttype="image/png"
                                              contextid="img653993"
                                              tabindex="0"
                                              style="max-width:
                                              99.9%;user-select: none"
                                              class="lazy" alt=""
                                              src="cid:part9.03050304.08040900@dekanat.mff.cuni.cz"></span></font></a><a
                                        moz-do-not-send="true"
                                        target="_blank" rel="external
                                        nofollow noopener noreferrer"
                                        tabindex="-1"
                                        href="https://twitter.com/H2020_Czech"><font
                                          style="font-family:
                                          "Times New Roman",
                                          serif, serif, EmojiFont"
                                          size="3"><span
                                            style="font-size: 12pt"><img
                                              size="0"
                                              contenttype="image/png"
                                              contextid="img198314"
                                              tabindex="0"
                                              style="max-width:
                                              99.9%;user-select: none"
                                              class="lazy" alt=""
                                              src="cid:part11.08050105.09090300@dekanat.mff.cuni.cz"></span></font></a><font
                                        color="#1F497D"> </font></span></font></div>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <br>
        <br>
        <br>
        <signature></signature> </div>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>