Zrušení jarního kola POINT - Podpora internacionalizace na UK

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Březen 25 14:52:39 CET 2020


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že v důsledku rozhodnutí kolegia rektora
ze dne 24.3.2020 bylo ZRUšENO JARNí KOLO programu Podpora
internacionalizace na UK (POINT).
Podzimní kolo, která má proběhnout od 1. - 30. 11. 2020, zůstává
zachováno. V případě změn Vás budeme informovat.

S přáním příjemného odpoledne,

  Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová
zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva
ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu
nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na
uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření
smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření
jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity
Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní
údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci)
souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.
 
   
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200325/85f276da/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l