Dopad aktuální situace na projekty

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Březen 16 12:11:27 CET 2020


Vážení,

po domluvě s kolegyní z OVaV RUK, vznesla p. doktorka Kovářová dotaz za 
celou UK na GAČR a nové informace postupuji níže.
Zejména si dovoluji upozornit na novou informaci o způsobilých nákladech 
za neuskutečněné zahraniční cesty v souvislosti s koronavirem COVID 19, 
tj. poplatky za zrušené či neuskutečněné konference, cestovní náklady na 
konference (storno) nebo již zaplacené a stornované pracovní pobyty v 
zahraničí, budou způsobilými náklady grantových projektů těmito 
opatřeními dotknutými/zasaženými/postihnutými.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221


-------- Původní zpráva --------
Předmět: 	Fw: Dopad aktuální situace na projekty
Datum: 	Mon, 16 Mar 2020 09:16:09 +0000
Od: 	Kovářová Blanka <blanka.kovarova na ruk.cuni.cz>
Komu: 	
Kopie: 	Vážené kolegyně, vážení kolegové,


v souvislosti s dotazy na dopady aktuální situace na realizaci projektů 
si dovoluji upozornit na informace na stránkách některých poskytovatelů. 
Z uvedených informací většinou vyplývá nutnost indiviuálního řešení 
přímo u kokrétních projektů.


*GAČR:*

- pro vyhlášené soutěže se termíny nemění (https://gacr.cz/aktuality/) - 
slíbená čestná prohlášení zašleme co nejdříve

- pro řešení stornopolatků uvádím odpověď z helpdesku:

Na základě usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 a s ohledem na 
hrozbu nákazy koronavirem COVID-19 Grantová agentura ČR sděluje, že 
poplatky za zrušené či neuskutečněné konference, cestovní náklady na 
konference (storno) nebo již zaplacené a stornované pracovní pobyty v 
zahraničí, budou způsobilými náklady grantových projektů těmito 
opatřeními dotknutými/zasaženými/postihnutými.

(Dle ústního sdělení zatím neplánují zveřejnit obecnou informaci na webu 
a odkazují na help desk)


*TAČR
*

*https://www.tacr.cz/vliv-karantennich-opatreni-na-vyzkumne-projekty/
*

*
*

*AZV
*

*http://www.azvcr.cz/aktuality/upozorneni-k-zahranicnim-pracovnim-cestam-v-souvislosti-se-sirenim-koronaviru
*

*
*

Prosím Vás také o spolupráci, pokud získáte nějaké další informace k 
aktuální situaci.

Děkuji Vám.

S pozdravem

Blanka Kovářová

Odbor pro vědu a výzkum RUK

tel: 224491440

**
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200316/20037714/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l