Mimořádná výzva Fondu pro podporu strategických partnerství pro aktivity s partnery uskupení CENTRAL

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Březen 17 11:02:30 CET 2020


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení mimořádné VýZVY FONDU PRO
PODPORU STRATEGICKýCH PARTNERSTVí 2020 PRO AKTIVITY S PARTNERY USKUPENí
CENTRAL (University of Warsaw, University of Vienna, Eötvös Loránd
University, Humboldt-Universität zu Berlin). Aktuální výzva se týká
aktivit se všemi partnery uskupení CENTRAL a spolupráce je otevřena
všem vědním oborům UK. Limit na bilaterální projekt/aktivitu je
zpravidla 30 000 Kč, v případě multilaterální spolupráce se výše
dotace zvyšuje. Podporovány jsou pouze aktivity nemající alternativu v
externích zdrojích (EU programy apod.) a interních zdrojích (Fond
post-doc, Fond mobility, Stipendium Václava Havla, Aktivity A, B Podpory
internacionalezace atd.). Interní termín pro podání přihlášek
včetně požadovaných příloh na OVZS je nastaven na 25. DUBNA 2020
(včetně souhlasného stanoviska vedoucího pracoviště a sekčního
proděkana). Podrobnější informace naleznete v příloze. Kontaktní
osobou na RUK je Mgr. Barbora Bednaříková, Centrum strategických
partnerství UK (Barbora.Bednarikova na ruk.cuni.cz).


S přáním příjemného dne,
 
--  Mgr. Pavlína Tejcová Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Ke Karlovu 3 121 16
Praha 2  Upozornění: Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak,
má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní
charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu
Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh
není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu
na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k
uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost
Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh
osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při
archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.    
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200317/8c2c135c/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Výzva_FSP_CENTRAL2020.pdf
Type: application/pdf
Size: 1025852 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200317/8c2c135c/attachment-0001.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l