seminář GAČR k podávání návrhů na r. 2021 a prezentace GAČR

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Březen 13 17:37:53 CET 2020


Vážení,

v návaznosti na vyhlášení veřejných soutěží GAČR pro projekty s počátkem 
řešení v r. 2021 tentokráte GAČR žádný seminář neuspořádá (oproti 
původnímu předpokladu zmíněnému v předchozím emailu k výzvě GAČR).
Na svých webových stránkách *zveřejnil GAČR prezentace* k vyhlášeným 
výzvám, které jsou všem k dispozici *ke stažení na:*

https://gacr.cz/dulezite-prezentace/

*OVZS uspořádá seminář GA ČR* pro uchazeče o granty s poč. řeš. v roce 
seminář GA ČR pro uchazeče o granty s poč. řeš. v roce 2021 *dne 18. 3. 
2020 **v 16:00 hod. v M1*, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2.

S ohledem na stávající situaci - vyhlášený stav nouze a s tím spojená 
opatření (omezení akcí počtem 30 osob), žádáme, aby byli *vysláni* 
*zástupci kateder/ústavů,* kteří mají zájem se do letošní výzvy aktivně 
zapojit *a registrovali se* *předem* *výhradně na adresu:**
**
**granty na dekanat.mff.cuni.cz**
*
Děkujeme za pochopení.

Cílem semináře bude seznámit navrhovatele projektů s pravidly GA ČR 
platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží vyhlašovaných v 
roce 2020 a s počátkem řešení v roce 2021 a poskytnout praktické 
informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů.

Svoji účast přislíbila paní ing. Dana Lanková, vedoucí hospodářského 
odd. a Mgr. Tomáš Jančák, vedoucí zaměstnaneckého odd.

Pro navrhovatele projektů si dovoluji připomenout, že *od loňského roku 
je změněna skladba zákonných odvodů*, proto prosím *plánujte v návrzích 
projektů zákonné odvody následovně*:*

*

 * *na úvazky - ve výši 35,3% *

 * a *u OON*, tj. u:

*    DPČ - od 3 tis. Kč (včetně) výše **
**    DPP - od 10 tis. Kč výše **
****
**    plánujte zákonné odvody ve výši 33,8% *

Sociální fond (SF) sice zůstal ve výši 1,5%, ale od loňského roku (od 1. 
července 2019) se snížilo ze zákona sociální pojištění a skladba 
zákonných odvodů je takto:

9%   zdravotní pojištění
24,8 % sociální pojištění
1,5 % příděl sociálnímu fondu (jen ze mzdové základny bez OON)

Předem děkujeme za spolupráci a dodržení interního termínu OVZS 29. 
března 2020.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200313/bf48d8c8/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l