Výzva k podávání žádostí - společné česko-rakouské projekty v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení 2021-2022

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Březen 5 10:54:55 CET 2020


Vážení,

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách  výzvu k podávání návrhů společných 
česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2021-2022. Cílem je 
napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi 
působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to 
formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení 
mezinárodních projektů základního výzkumu.
Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů 
výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana 
hradí náklady na dopravu členů řešitelského týmu projektu do místa jeho 
pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní 
pojištění dle zákona č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, 
stravné, kapesné).

Veškeré informace naleznete na stránkách MŠMT viz: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-5?lang=1&ref=m&source=email

Žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu 
musí být předložena současně českou částí týmu jeho řešitelů v České 
republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku.

Žádost se odevzdává na *Oddělení pro vědu a zahraniční styky* a to 
v_listinné__podobě_ (návrh projektu)  i _elektronicky_ (návrh a 
přílohy). V elektronické podobě prosím o zaslání na adresu: 
granty na dekanat.mff.cuni.cz.

Fakultní termín pro doručení žádostí je stanoven na _*středu*__*6.5.2020.*_

Návrhy bude podepisovat pan děkan na základě plné moci udělené panem 
rektorem, proto do kolonky statutární zástupce vyplňte pana rektora.

K podpisu návrhu je potřeba mít zajištěný souhlas vedoucího katedry a 
sekčního proděkana vyjádřený jejich podpisem na kopii titulní strany 
návrhu projektu.

Součástí návrhu je i příloha "*Čestné prohlášení*", která musí být 
podepsána přímo panem rektorem a je potřeba ji zajistit na rektorátu. 
Pro každý návrh se vyplňuje vlastní Čestné prohlášení s názvem projektu, 
*p**rosím proto o zaslání názvu Vašeho projektu s časovým předstihem, 
aby bylo možné Čestné prohlášení včas obstarat. *

Děkuji.

Anděla Michálková


-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200305/22b92fda/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l