Vyhlášení veřejných soutěží GA ČR s počátkem řešení v r. 2021

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Únor 26 18:19:53 CET 2020


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení veřejných soutěží *GA ČR pro 
projekty s počátkem řešení v r. 2021.*
Podrobné informace včetně Zadávací dokumentace i formuláře čestných 
prohlášení k prokázání způsobilosti pro standardní, JUNIOR STAR, EXPRO, 
mezinárodní i "LA" (projekty na principu hodnocení Lead Agency) projekty 
naleznete v odkazech níže:

*STANDARDNÍ* viz: 
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-4/

*JUNIOR STAR* viz: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-junior-star/

*EXPRO* viz: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty-3/

*MEZINÁRODNÍ* viz: 
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-4/

*"LA" *viz: 
https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency/


nebo na webových stránkách GA ČR https://gacr.cz/  v záložce “Žádosti o 
grant“.

*Definitivní návrhy projektů *(pdf FINAL) vypracované v souladu se 
zadávací dokumentací (viz http://www.gacr.cz/) na formulářích webové 
aplikace GA ČR a vygenerované aplikací (bez příloh) jako soubor ve 
formátu PDF po zaškrtnutí volby „byla zkontrolována úplnost a správnost 
údajů“ a označené vodotiskem FINAL, s názvem obsahujícím znaky „_CZ_f.pdf“

*zasílejte nejpozději do 29. března 2020 výhradně na adresu:**
**
**granty na dekanat.mff.cuni.cz**
*
*Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a 
zahr.**styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem 
stvrzujícím**pravdivost a správnost údajů uvedených v návrhu projektu 
včetně údajů**poskytnutých spolunavrhovateli a s podpisy vedoucího 
pracoviště a**příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s 
řešením projektu**na pracovišti a sekci (a s příp. závazky z projektu 
vyplývajícími)**v případě jeho přijetí.*

*Pro návrhy *projektů, na kterých je*MFF UK spolunavrhovatelem 
*rovněž*platí,* že*finální verzi návrhu v el. podobě spoluřešitel zasílá 
na**adresu granty na dekanat.mff.cuni.cz a na OVZS *předává*první stránku 
návrhu* v tištěné podobě *s podpisem vedoucího pracoviště a sekčního 
proděkana**MFF nejpozději do 7. dubna 2020.*

Výše uvedené termíny jsou závazné.

Zároveň předpokládáme pořádání semináře GAČR - doposud nebyl termín 
stanoven. (Obvykle bývá v Praze ve Vencovského aule Vysoké školy 
ekonomické, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.) Po jeho uskutečnění 
bychom návazně uspořádali pro příp. zájemce seminář k novým výzvám GAČR 
pro pracovníky MFF UK. O termínech seminářů vás budeme ještě informovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne


  Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200226/86a904b8/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l