Výzva strategického uskupení CENTRAL pro rok 2020 (Centrum strategických partnerství UK)

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Leden 24 13:24:07 CET 2020


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výzvy pětičlenného 
strategického uskupení CENTRAL (University of Warsaw, University of 
Vienna, Eötvös Loránd University, Humboldt-Universität zu Berlin) pro 
rok 2020 Centrem strategického partnerství UK. Aktuální výzva nabízí 
možnost uspořádání *workshopů mladých vědeckých skupin **s minimální 
účastí tří členských univerzit*. Cílem je podpořit stávající spolupráci, 
iniciovat nové společné projekty a zapojit mladé výzkumníky. Podrobnější 
informace, včetně přihlášky, naleznete v příloze a níže.

Typ aktivity:

	

2 třídenní workshopy pro týmy z min. tří členských univerzit (dle 
finančních podmínek je vždy nutná účast týmu z Humboldtovy univerzity v 
Berlíně)

Složení týmu:

	

Vedoucí týmu: *senior* researcher (minimálně post-doktorand) plus max. 4 
mladí výzkumníci, doktorandi či studenti.

Finanční dotace:

	

Cestovné a pobytové náklady na 2 workshopy dle místa určení plus max. € 
1.000/workshop na pronájem místností, propagační materiály, externí 
účastníky apod.

Termín a místo pro
podání přihlášek včetně požadovaných příloh:

	

*21. února 2020 na Oddělení pro vědu a zahraniční styky MFF UK *(včetně 
souhlasného stanoviska vedoucího pracoviště a sekčního proděkana)

Kontaktní osoba na RUK:

	

Mgr. Barbora Bednaříková, Centrum strategických partnerství UK

Barbora.Bednarikova na ruk.cuni.cz


S přáním příjemného dne,

-- 
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200124/cdc9740c/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Central 2020.rar
Type: application/octet-stream
Size: 1919956 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200124/cdc9740c/attachment-0001.obj>


Další informace o konferenci ovzs-l