Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2020

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Leden 27 16:47:23 CET 2020


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o zveřejnění Opatření rektora č. 4/2020: 
<https://cuni.cz/UK-10167.html>***Minigranty na podporu projektů 4EU+ v 
roce 2020*, které upravuje poskytování finanční podpory projektům v 
rámci konsorcia 4EU+, tzv. minigrantů. Cílem je podpořit jak běžící, tak 
nové projekty spolupráce mezi univerzitami 4EU+ (Univerzita Karlova*, 
Heidelberg University, Sorbonne Université, University of Warsaw, 
University of Copenhagen, University of Milan*). Maximální výše podpory 
činí*300 000,- Kč *a do navrhovaného projektu se musí vedle hlavního 
řešitele na UK zapojit *minimálně dvě* *další *univerzity z výše 
uvedených. O udělení podpory rozhoduje rektor na návrh příslušné komise. 
Čerpání udělené finanční podpory pak musí být ukončeno k 18.12.2020.

Podrobnější informace včetně formuláře přihlášky naleznete v příslušném 
Opatření rektora (https://cuni.cz/UK-10167.html), odpovědi na často 
kladené dotazy dále na stránkách Evropského centra 
(https://ec.cuni.cz/EC-17.html?news=9324&locale=cz)

Vyplněný formulář přihlášky (včetně písemného vyjádření zájmu o 
spolupráci od zahraničních pracovišť podepsané řešitelem a vedoucím 
příslušného pracoviště)  odevzdejte v případě zájmu nejpozději do *24. 
února 2020 *na *Oddělení pro vědu a zahraniční styky MFF UK* (stačí 
elektronicky). Doručte prosím i jednu kopii žádosti s podpisem vedoucího 
pracoviště a sekčního proděkana vyjadřující souhlas s podáním projektu.

S přáním příjemného dne,

-- 
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200127/8535a524/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l