Visegrad Scholarship Program - informace plus dotazník

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Leden 17 09:47:53 CET 2020


Vážení,

dovolujeme si Vám předat k přímému využití nabídku stipendií 
Mezinárodního Visegradského fondu - Visegrad Scholarship Program, 
určenou pro studenty magisterských a doktorských studijních programů ( v 
rámci zemí V4 i bakalářských), postdoktorandy i výzkumné pracovníky. 
Deadline aktuální výzvy je *15. března 2020*. Podrobnější informace 
naleznete zde: 
/https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply/ 

Věnujte prosím pozornost i následujícímu dotazníku, jehož účelem je 
zkvalitnění fungování programu: /https://forms.gle/expx1e8iRN6Fdfc18/

S přáním příjemného dne,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200117/7fcf0f98/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l