Výzva 2020 Mezinárodní kreditové mobility Erasmus+: odkaz na vložení projektových žádostí - deadline 23.12.2019

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Prosinec 10 11:46:40 CET 2019


Vážení,

dovolujeme si Vám předat odkaz na google formulář pro vkládání 
projektových žádostí k *Výzvě 2020 Mezinárodní kreditové mobility 
Erasmus+ *a další informace ze strany RUK (styčnou osobou pro 
Mezinárodní kreditovou mobilitu je PhDr. Denis Žernov, email: 
denis.zernov na ruk.cuni.cz). Rozhodnete-li se projektovou žádost podat, 
prosím dejte nám (OVZS MFF) tuto skutečnost na vědomí, včetně 
odsouhlasení vedoucím pracovištěm a sekčním proděkanem, taktéž do 23.12. 
2019. Finální návrhy Vašich projektů obdržíme následně z RUK.

Odkaz na *formulář*:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda3h25aMnz12Ws8GfdgcMJv3ehokgp22UHYuZkCuJP4qywiw/viewform?usp=sf_link

Termín on-line odevzdání projektového návrhu Mezinárodní kreditové 
mobility Erasmus+ k Výzvě 2020 je stanoven na *pondělí 23. 12. 2019.* PO 
TOMTO TERMÍNU NEBUDOU DALŠÍ NÁVRHY AKCEPTOVÁNY!

Vzhledem k stále se zvyšující konkurenci v rámci celé ČR, žádanosti 
destinací, výši rozpočtu pro ČR v daných regionech  a vysokému bodovému 
hodnocení pro úspěšné získání projektů ve stále větším počtu regionů, v 
jednotné žádosti za UK bude v rámci nejžádanějších zemí (Ukrajina, Rusko 
a Izrael) možná kompilace maximálně tří projektů (max. cca 2000 znaků 
včetně mezer na každý bod kvalitativních kritérií).

V rámci organizačního a registračního systému EU, vysokoškolským 
institucím v partnerských zemích musí být přiděleno identifikační číslo. 
V současné době je "PIC" (Formát: 9 čísel) nahrazováno "Organisation ID" 
(Formát: písmeno E a 8 čísel). *Partnerským organizacím, které už PIC 
mají bylo Organisation ID přiděleno automaticky.* Organisation ID pro UK 
doplní EK RUK při podání ucelené žádosti za Univerzitu (Pro zajímavost, 
na základě PIC: *999923434* UK automaticky získala Organisation ID: 
*E10209245* ).
Zkontrolujte prosím Organisation ID partnerské instituce, ideálně pomocí 
PIC v rozšířeném vyhledávání (advanced search) na následující webové 
stránce:https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home 

Bylo by také dobré osobně zkontaktovat partnery a ověřit si nimi 
  PIC/Organisation ID  vysokoškolské instituce, se kterou připravujete 
spolupráci. ( Např. PIC/Organisation ID může být uvedeno v národním 
jazyce a lišit se od názvu, který partner používá pro komunikaci s Vámi 
atd.). Pokud partnerská vysokoškolská instituce Organisation ID  ještě 
nemá,  řiďte se odkazem a pokyny pro získání Organisation ID,  který je 
uveden na výše zmíněné stránce „webgate.ec.europa.eu“.

Rozpočty regionů, cestovní paušály,  výše stipendií a grantů pro Výzvu 
naleznete 
zde:https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/mobilita-mezi-programovymi-a-partnerskymi-zememi-vyzva-2020/

Pokud jde o outgoing studentské mobilní toky (vyjíždějící z ČR), které 
jsou povoleny i pro cyklus Bc. a Mgr. v Regionech 6,7,8,9,10 a 11, 
naleznete je zvlášť na konci tabulky "Rozpočet pro Českou republiku pro 
Výzvu 2020". Tyto možnosti jsou zobrazeny zvlášť, kvůli jinému typu 
financování v rámci přerozdělení prostředků národní agentury (Heading 
1): 
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/mobilita-mezi-programovymi-a-partnerskymi-zememi-vyzva-2020/ 


S přáním příjemného dne,

P.s.: Pro zájemce máme k dispozici prezentaci pana doktora Žernova z 
informačního semináře pořádaného na RUK v této výzvě.

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191210/96b0f31a/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: KA107_Základní pravidla.pdf
Type: application/pdf
Size: 735298 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191210/96b0f31a/attachment-0004.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: KA107_Charakteristika aktivity.pdf
Type: application/pdf
Size: 619901 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191210/96b0f31a/attachment-0005.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Plánované mobilitní toky.pdf
Type: application/pdf
Size: 189177 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191210/96b0f31a/attachment-0006.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Struktura projektu KA107 - Čtyři kvalitativní kritéria.pdf
Type: application/pdf
Size: 373786 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191210/96b0f31a/attachment-0007.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l