Dílčí a závěrečné zprávy GAČR za rok 2019!

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Prosinec 11 17:20:29 CET 2019


Řešitelům projektů GA ČR

Sekčním proděkanům a vedoucím pracovišť na vědomí

Vážení řešitelé,

v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly 
zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv. Podrobné informace 
jsou Vám k dispozici na:

https://gacr.cz/oznameni-terminu-podani-dilcich-financnich-a-zaverecnych-zprav-za-rok-2019/

Dovolujeme si Vám oznámit, že dílčí a závěrečné zprávy projektů GA ČR
*vygenerované z aplikace GAČR (GRIS) ve formátu pdf**v nezměněné podobě 
*(pdf je označeno vodotiskem "FINAL", název obsahuje znaky „_DZ.pdf“ 
NEBO "_ZZ.pdf") je třeba odeslat *na adresu:*

granty na dekanat.mff.cuni.cz

nejpozději  do níže uvedených termínů:


*DÍLČÍ ZPRÁVY do  9. ledna 2020 **
****
**ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY do 23. ledna 2020 *


Dílčí a závěrečná zpráva se vypracovává výhradně na formulářích, které
jsou dostupné v aplikaci GRIS pro podání a správu grantových projektů na
webové stránce:
https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.gris.cz%2Fapex%2Ff%3Fp%3D103

Náležitosti dílčích a závěrečných zpráv jsou uvedeny v příslušných
zadávacích dokumentacích (ZD) dostupných  na:

https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/

Nejčastěji kladené otázky k DZ a ZZ najdete zde 
<https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/12/FAQ-DZ-a-ZZ_2020.pdf>.

Dovolujeme si připomenout, že podáním dílčí zprávy**(prostřednictvím 
ISDS statutárního zástupce příjemce) *řešitel* *stvrzuje*:
- že všechny údaje uvedené v dílčí zprávě o řešení projektu jsou 
pravdivé, úplné a nezkreslené a jsou totožné s údaji v
elektronické verzi dílčí zprávy vyplněné pomocí aplikace;
- že dílčí zpráva o řešení projektu byla vypracována v souladu se 
smlouvou a zadávací dokumentací;
- že řešitel, případně spolupříjemci a spoluřešitelé byli seznámeni s 
věcným obsahem dílčí zprávy o řešení projektu i s
finančními údaji v ní uvedenými.

Předem děkujeme za dodržení interních termínů OVZS.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191211/aa975ba2/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l