Cena Wernera von Siemense 2019

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Listopad 13 09:39:34 CET 2019


Vážení,

dovoluji si vám připomenout vyhlášení 22. ročníku Ceny Wernera von 
Siemense.

Cena Wernera von Siemense se koná ve spolupráci s předními českými 
univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší 
finančních odměn a historií patří mezi nejvýznamnější nezávislé 
iniciativy tohoto druhu v České republice.

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů 
předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV.

Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a ve vědě. **

Cena se uděluje v těchto kategoriích:

*Nejlepší pedagogický pracovník*

  * *Ocenění za překonání překážek*
  * *Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu*
  * *Nejlepší diplomová práce*
  * *Nejlepší disertační práce*
  * *Nejlepší absolventská (diplomová/disertační) práce na týkající se
    témat Průmyslu 4.0*

*Do první kategorie navrhuje účastníky rektor nebo prorektor 
univerzity*, do dalších kategorií se autoři prací přihlašují sami.

****S ohledem na skutečnost, že návrhy podléhají projednání v kolegiu 
rektora UK, prosíme o *zaslání vašich nominací v rámci kategorie 
Nejlepší pedagogický pracovník* nejpozději do *18. listopadu 2019* 
*n**a* email: *mesikova na dekanat.mff.cuni.cz* a to*vpodobě viz přílohu.*

**Více informací naleznete na webových stránkách: 
https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens.html


S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191113/83a6311e/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Pravidla soutěže 2019.pdf
Type: application/pdf
Size: 740912 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191113/83a6311e/attachment-0001.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Požadavky - Nejlepší pedagogický pracovník.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 12140 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191113/83a6311e/attachment-0001.bin>


Další informace o konferenci ovzs-l