<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení,<span style="font-size:12.0pt"><br>
      <br>
      dovoluji si vám připomenout vyhlášení
      22. ročníku Ceny Wernera von Siemense.   <o:p></o:p></span>
    <p class="MsoNormal"><span
        style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:CS" lang="EN">Cena
        Wernera von Siemense se koná ve spolupráci s předními českými
        univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství,
        mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Svým
        rozsahem, výší finančních odměn a historií patří mezi
        nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České
        republice.<o:p></o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><span
        style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:CS">Vítězné práce
        vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů
        předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů
        ústavů AV.<br>
        <br>
        Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a
        ve vědě. </span><b><span style="font-size:12.0pt"> </span></b><span
        style="font-size:12.0pt">
      </span><span
        style="font-size:12.0pt;color:#1F497D;mso-fareast-language:CS"><o:p></o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
        style="font-size:12.0pt;color:#333333;mso-fareast-language:CS"
        lang="EN">Cena se uděluje v těchto kategoriích:<o:p></o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
        style="font-size:12.0pt;color:#333333;mso-fareast-language:CS"
        lang="EN"><o:p> </o:p></span><b><span
          style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:CS">Nejlepší
          pedagogický pracovník<o:p></o:p></span></b></p>
    <ul style="margin-top:0cm" type="disc">
      <li class="MsoNormal"
        style="color:#333333;text-align:justify;mso-list:l2 level1
        lfo4;background:white">
        <b><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:CS">Ocenění
            za překonání překážek<o:p></o:p></span></b></li>
      <li class="MsoNormal"
        style="color:#333333;text-align:justify;mso-list:l2 level1
        lfo4;background:white">
        <b><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:CS">Nejvýznamnější
            výsledek základního výzkumu<o:p></o:p></span></b></li>
      <li class="MsoNormal"
        style="color:#333333;text-align:justify;mso-list:l2 level1
        lfo4;background:white">
        <b><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:CS">Nejlepší
            diplomová práce<o:p></o:p></span></b></li>
      <li class="MsoNormal"
        style="color:#333333;text-align:justify;mso-list:l2 level1
        lfo4;background:white">
        <b><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:CS">Nejlepší
            disertační práce<o:p></o:p></span></b></li>
      <li class="MsoNormal"
        style="color:#333333;text-align:justify;mso-list:l2 level1
        lfo4;background:white">
        <b><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:CS">Nejlepší
            absolventská (diplomová/disertační) práce na týkající se
            témat Průmyslu 4.0<o:p></o:p></span></b></li>
    </ul>
    <p class="MsoNormal"><span
        style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:CS" lang="EN"><o:p> </o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span
        style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:CS" lang="EN"><b>Do
          první kategorie navrhuje účastníky rektor nebo prorektor
          univerzity</b>, do dalších kategorií se autoři prací
        přihlašují sami.<o:p></o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt"><b></b><b><span
            style="color:#1F497D"> </span></b>S ohledem na skutečnost,
        že návrhy podléhají projednání v kolegiu rektora UK, prosíme o <b>zaslání
          vašich nominací v rámci kategorie Nejlepší pedagogický
          pracovník</b> nejpozději do <b>
          18. listopadu 2019</b> <b>n</b><b>a</b> email: <b><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:mesikova@dekanat.mff.cuni.cz">mesikova@dekanat.mff.cuni.cz</a></b>
        a to<b> v<span style="color:#1F497D"> </span>podobě viz přílohu.<span
            style="color:#1F497D"><o:p></o:p></span></b></span></p>
    <p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:12.0pt"><o:p></o:p></span></b><span
        style="font-size:12.0pt">Více informací naleznete na webových
        stránkách:
      </span><a
        href="https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens.html">https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens.html</a><o:p></o:p></p>
    <p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p><br>
        </o:p></span></p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221


</pre>
  </body>
</html>