Informační seminář k předkládání žádostí Program Erasmus+ Výzva 2020 Klíčová akce 2 – Strategická partnerství ve vysokoškolském vzdělávání

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Listopad 14 08:48:44 CET 2019


Vážení,

dovolujeme si předat informaci o konání informačního semináře k 
předkládání žádostí v Programu *Erasmus+ Výzva 2020 Klíčová akce 2 - 
Strategická partnerství ve vysokoškolském vzdělávání*. Seminář 
spolupořádá Centrum strategických partnerství  UK s Domem zahraniční 
spolupráce. Konat se bude dne *9. prosince 2019* od *12:00 *hod v *Modré 
posluchárně* (Celetná 20, m. č. 140). Podrobnější informace k akci 
naleznete v příloze,  jsou též dostupné na adrese: 
https://csp.cuni.cz/CSP-5.html?news=8843&locale=cz

S přáním příjemného dne,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191114/3a20b9af/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Seminář_Erasmus+KA2_UK_09.12.2019.pdf
Type: application/pdf
Size: 382577 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191114/3a20b9af/attachment-0001.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l