Vyhlášení veřejných soutěží GA ČR s počátkem řešení v r. 2020

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Březen 1 15:17:36 CET 2019


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení veřejných soutěží *GA ČR pro 
projekty s počátkem řešení v r. 2020.*
Podrobné informace včetně Zadávací dokumentace i formuláře čestných 
prohlášení k prokázání způsobilosti pro standardní, mezinárodní, 
juniorské i EXPRO projekty naleznete v odkazech níže:

*STANDARDNÍ* viz: 
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-3/

*MEZINÁRODNÍ* viz: 
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-3/

*JUNIORSKÉ* viz: 
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty-3/

*EXPRO* viz: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty-2/

nebo později na hlavních stránkách GA ČR https://gacr.cz/ v záložce 
“Žádosti o grant“.

*Definitivní návrhy projektů *(pdf FINAL) vypracované v souladu se 
zadávací dokumentací (viz http://www.gacr.cz/) na formulářích webové 
aplikace GA ČR a vygenerované aplikací (bez příloh) jako soubor ve 
formátu PDF po zaškrtnutí volby „byla zkontrolována úplnost a správnost 
údajů“ a označené vodotiskem FINAL, s názvem obsahujícím znaky „_CZ_f.pdf“

*zasílejte nejpozději do 31. března 2019 výhradně na adresu:**
**
**granty na dekanat.mff.cuni.cz**
*
*Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a 
zahr.**styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem 
stvrzujícím**pravdivost a správnost údajů uvedených v návrhu projektu 
včetně údajů**poskytnutých spolunavrhovateli a s podpisy vedoucího 
pracoviště a**příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s 
řešením projektu**na pracovišti a sekci (a s příp. závazky z projektu 
vyplývajícími)**, v případě jeho přijetí.*

*Pro návrhy *projektů, na kterých je*MFF UK spolunavrhovatelem 
*rovněž*platí,* že*finální verzi návrhu v el. podobě spoluřešitel zasílá 
na**adresu granty na dekanat.mff.cuni.cz a na OVZS *předává*první stránku 
návrhu* v tištěné podobě *s podpisem vedoucího pracoviště a sekčního 
proděkana**MFF nejpozději do 8. dubna 2019.*

Výše uvedené termíny jsou závazné.

Zároveň si dovolujeme informovat o možnosti účastnit se semináře GAČR - 
V *Praze* se seminář koná *7. 3. 2019 od 14:30* ve Vencovského aule 
Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

Rovněž si Vás dovolujeme pozvat na *seminář GAČR pro pracovníky MFF UK*, 
který se uskuteční dne *14. 3. 2019 v posluchárně M 1, Ke Karlovu 3, 
**121 16 Praha 2.*

S pozdravem a přáním hezkého dne


  Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190301/c9ca743c/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l