doplnění - Seminář GAČR pro pracovníky MFF UK

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Březen 1 16:01:37 CET 2019


*Vážení,

dovoluji si doplnit informaci níže - s**eminář GAČR pro pracovníky MFF 
UK* se uskuteční dne *14. 3. 2019 *v**posluchárně M 1, Ke Karlovu 3, 121 
16 Praha 2*v 15:40 hod. *(předpokládaný čas trvání semináře cca hodinu a 
čtvrt, dle diskuze).
Děkuji za pochopení.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221

Dne 1.3.2019 15:17, Milada Menšíková napsal(a):
> Vážení,
>
> dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení veřejných soutěží *GA ČR pro 
> projekty s počátkem řešení v r. 2020.*
> Podrobné informace včetně Zadávací dokumentace i formuláře čestných 
> prohlášení k prokázání způsobilosti pro standardní, mezinárodní, 
> juniorské i EXPRO projekty naleznete v odkazech níže:
>
> *STANDARDNÍ* viz: 
> https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-3/
>
> *MEZINÁRODNÍ* viz: 
> https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-3/
>
> *JUNIORSKÉ* viz: 
> https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty-3/
>
> *EXPRO* viz: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty-2/
>
> nebo později na hlavních stránkách GA ČR https://gacr.cz/  v záložce 
> “Žádosti o grant“.
>
> *Definitivní návrhy projektů *(pdf FINAL) vypracované v souladu se 
> zadávací dokumentací (viz http://www.gacr.cz/) na formulářích webové 
> aplikace GA ČR a vygenerované aplikací (bez příloh) jako soubor ve 
> formátu PDF po zaškrtnutí volby „byla zkontrolována úplnost a 
> správnost údajů“ a označené vodotiskem FINAL, s názvem obsahujícím 
> znaky „_CZ_f.pdf“
>
> *zasílejte nejpozději do 31. března 2019 výhradně na adresu:**
> **
> **granty na dekanat.mff.cuni.cz**
> *
> *Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a 
> zahr.**styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem 
> stvrzujícím**pravdivost a správnost údajů uvedených v návrhu projektu 
> včetně údajů**poskytnutých spolunavrhovateli a s podpisy vedoucího 
> pracoviště a**příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s 
> řešením projektu**na pracovišti a sekci (a s příp. závazky z projektu 
> vyplývajícími)**, v případě jeho přijetí.*
>
> *Pro návrhy *projektů, na kterých je*MFF UK spolunavrhovatelem 
> *rovněž*platí,* že*finální verzi návrhu v el. podobě spoluřešitel 
> zasílá na**adresu granty na dekanat.mff.cuni.cz a na OVZS *předává*první 
> stránku návrhu* v tištěné podobě *s podpisem vedoucího pracoviště a 
> sekčního proděkana**MFF nejpozději do 8. dubna 2019.*
>
> Výše uvedené termíny jsou závazné.
>
> Zároveň si dovolujeme informovat o možnosti účastnit se semináře GAČR 
> - V *Praze* se seminář koná *7. 3. 2019 od 14:30* ve Vencovského aule 
> Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.
>
> Rovněž si Vás dovolujeme pozvat na *seminář GAČR pro pracovníky MFF 
> UK*, který se uskuteční dne *14. 3. 2019 v posluchárně M 1, Ke Karlovu 
> 3, **121 16 Praha 2.*
> S pozdravem a přáním hezkého dne
>
>
>   Milada Menšíková
> -- 
> Mgr. Milada Menšíková
> Oddělení pro vědu a zahraniční styky
> Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
> Ke Karlovu 3
> 121 16 Praha 2
> tel. 951551221
>
>
> _______________________________________________
> ovzs-l mailing list
> ovzs-l na dekanat.mff.cuni.cz
> https://lists.karlov.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/ovzs-l

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190301/e78244eb/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l