VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU INTER-EXCELLENCE, PODPROGRAMU INTER-ACTION LTAUSA19

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Únor 25 12:12:49 CET 2019


Vážení,

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu 
INTER-ACTION LTAUSA19. Veškeré informace o cílech a struktuře 
vyhlašovaného podprogramu a o podmínkách předkládání návrhů projektů 
jsou uvedeny ve vyhlášení podprogramu a v zadávací dokumentaci, které 
lze získat na:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/programu-vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence

Soutěžní lhůta končí**8.4.2019 o půlnoci.**

Interní termín je stanoven na: *1.4.2019*.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím 
datové schránky poskytovatele *vidaawt*. Návrh projektu musí být podán v 
průběhu soutěžní lhůty a doručen kompletně v jedné datové zprávě 
nepřesahující včetně všech příloh velikost 20MB. *Odeslání zajistí 
Oddělení pro vědu a zahraniční styky (OVZS)*.

Návrhy projektů prosím zasílejte v tištěné podobě  na OVZS v jednom 
vyhotovení + kopii podpisové stránky s připodepsáním vedoucího 
pracoviště a sekčního proděkana (dle směrnice děkana č. 12/2018 ).

Rovněž je potřeba veškeré požadované dokumenty zaslat v elektronické 
podobě na adresu: granty na dekanat.mff.cuni.cz

Formulář čestného prohlášení a plnou moc pro podepsání návrhu projektu 
děkanem zajistí naše oddělení.

S pozdravem

Anděla Michálková-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190225/f68fc623/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l