info_ERC+MSCA

Marie Zedníková zednikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Únor 25 11:10:54 CET 2019


Dobrý den,

níže si Vám dovolujeme předat informace o konání workshopu pro žadatele 
ERC Starting/Consolidator granty a informačního dne k akcím Marie 
Sklodowska-Curie.


   *Workshop pro žadatele o ERC Starting/Consolidator granty*
   <https://h2020.us18.list-manage.com/track/click?u=060b28624848ac8be96201feb&id=861ac8e8a1&e=87f8d479a3>


Ve dnech *20. a 21. května 2019 *se bude konat v prostorách Univerzity 
Karlovy (Malá aula RUK) workshop pro žadatele o ERC 
Starting/Consolidator (případně Advanced) granty. Workshop pořádaný 
Technologickým centrem AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou je 
zaměřen na psaní projektové žádosti a je určen vědcům, kteří hodlají 
předložit návrhy projektů v aktuální výzvě pracovního programu ERC. 
Workshop je určen pouze těm žadatelům, kteří již mají konkrétní 
projektový záměr, který chtějí podat v aktuální výzvě pracovního 
programu ERC pro rok 2020. Podmínkou účasti je zaslání CV (max. 2 
stránky), krátký abstrakt projektu (max. 2000 slov) a track-record (max. 
2 stránky) před konáním semináře. Přesné požadavky týkající se podmínek 
účasti na workshopu budou zveřejněny na konci března, kdy bude na 
stránkách TC AV spuštěna registrace.


   *Informační den k akcím Marie Skłodowska-Curie (MSCA)*
   <https://h2020.us18.list-manage.com/track/click?u=060b28624848ac8be96201feb&id=a33144fbc5&e=87f8d479a3>


Dne *2. dubna 2019* pořádá Technologické centrum Akademie věd ČR ve 
spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy Informační den k akcím Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Budou 
prezentovány jednotlivé akce MSCA: Inovativní školící sítě (ITN), 
Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky 
(IF), Výměnné pobyty (RISE), Spolufinancování regionálních, národních a 
mezinárodních programů (COFUND) a Evropská noc vědců.

Další informace naleznete na webu: https://www.h2020.cz/cs .


Na závěr bychom Vás chtěli upozornit na *dvě nová **opatření rektora 
týkajících se ERC grantů*:

OR č. 54/2018 Podpora podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě 
Karlově https://www.cuni.cz/UK-9433.html

OR č. 57/2018 Způsob podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě 
Karlově https://www.cuni.cz/UK-9478.html


S pozdravem a přáním hezkého dne,
Marie Zedníková

-- 
Mgr. Marie Zedníková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190225/11962cca/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l