Výzva 2019 Joint Seed Money Funding - Univerzita Curych

Marie Zedníková zednikova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Únor 13 10:56:28 CET 2019


Dobrý den,

chtěli bychom Vás informovat o vyhlášení výzvy *Joint Seed Money Funding 
- Univerzita Curych pro rok 2019*. Financování této výzvy na straně UK 
spadá pod Fond pro podporu strategických partnerství (více informací 
naleznete v příloze a na https://csp.cuni.cz/CSP-15.html) .

*Open *Call for Joint Seed Money Funding*je* *otevřený všem oborům**. 
Ž**ádost podávají řešitelské týmy**z obou univerzit* společně a současně:

-žádost tedy vyplní společně, obstarají všechny nutné přílohy (viz text 
výzvy v příloze)

-český tým opatří žádost požadovanými podpisy (švýcarská strana žádné 
podpisy nevyžaduje, stačí ji pouze Endorsement Letter)

-každá strana zašle scan žádosti svému koordinátorovi – švýcarský tým 
UZH paní Angele Fereira, český tým UK vedoucímu zahr. oddělení své 
fakulty, která po odsouhlasení a podpisu proděkana pro zahraniční vztahy 
předá Centru strategických partnerství.

Předpokladem žádosti je dojednaná spolupráce s jasným cílem a 
měřitelnými výsledky.

Chtěli bychom Vás dále upozornit, že druhá výzva *Follow-up* Joint Seed 
Money Funding, zmíněná v dopise od pana prorektora, *se naší fakulty 
netýká*.

*Své návrhy spolupráce* (přihláška spolu s přílohami) *zašlete prosím do 
25. 3. 2019 na Oddělení pro vědu a zahraniční styky MFF UK* (stačí 
elektronicky).

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na mě či na kolegyně z 
Centra strategického partnerství.

S pozdravem a přáním hezkého dne,
Marie Zedníková

Mgr. Marie Zedníková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190213/36e98536/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: UZH_CU_Application_Form_OpenCall2019.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 1698218 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190213/36e98536/attachment-0001.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: UZH_CU_Open_Call_for_Proposals2019.pdf
Type: application/pdf
Size: 325338 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190213/36e98536/attachment-0002.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Fakultam_VyzvaUZH.pdf
Type: application/pdf
Size: 608997 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190213/36e98536/attachment-0003.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l