výzva 4EU+

Marie Zedníková zednikova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Únor 13 14:09:11 CET 2019


Dobrý den,

tímto bychom Vás chtěli informovat s pověřením paní prorektorky Rovné a 
pana prorektora Konvalinky o *opatření rektora 3/2019* 
https://www.cuni.cz/UK-9566.html, jehož prostřednictvím můžete požádat 
o*podporu projektů v rámci **4EU+*.

Cílem opatření je nastavit pravidla poskytování finanční podpory 
projektům v rámci konsorcia 4EU+, do kterého patří tyto univerzity: *UK, 
Heidelberg University, Sorbonne Université, University of Copenhagen, 
University of Milan, University of Warsaw*. Finanční podporu lze využít 
k podpoře výzkumných projektů, včetně podpory výzkumu, cestovného, 
zorganizování konference/workshopu či přípravného projektového setkání, 
podporu výměny doktorandů či postdoků, krátkodobé stáže v rámci 
výzkumných týmů, vytváření společných materiálů podporující virtuální 
mobilitu, nebo jako finanční podporu pro zapojené osoby v přípravě 
projektu.

Pravidla pro podání žádosti:

 1.

  Žadatel o finanční podporu musí být zaměstnancem univerzity s
  úvazkem minimálně 0,5.

 2.

  Maximální možná částka, o kterou lze žádat je 300 tis. Kč.

 3.

  Minimální počet partnerů v předkládaném projektu jsou tři ze šesti
  možných partnerů 4EU+.

 4.

  Podporované aktivity musí být v souladu s dlouhodobou Strategií 4EU+
  pro spolupráci a musí být z oboru, který je reflektován jednou ze 4
  flagships 4EU+ (v příloze naleznete živý dokument, kde jsou v
  podkapitole /4ii) Reasearch and Science /shrnuty informace o
  flagships).

 5.

  O udělení podpory rozhoduje rektor na návrh komise ve složení:
  prorektor pro vědeckou činnost, prorektor pro studijní záležitosti,
  prorektor pro koncepci studia a prorektor pro evropské záležitosti.

Žádost musí obsahovat (formulář naleznete v příloze):

 1. Konsorcium projektu: zapojené univerzity a řešitelé (spolupráce může
  být stávající i nová, ale s již domluvenými partnery)
 2. Anotaci a očekávané výsledky projektu
 3. Cíl projektu
 4. Krátké zdůvodnění souladu projektu s dlouhodobou Strategií 4EU
 5. Požadovaný rozpočet s jeho stručným odůvodněním
 6. Další dlouhodobé zamýšlené financování projektu
 7. Písemné vyjádření zájmu o spolupráci od zahraničních pracovišť

Čerpání udělené finanční podpory musí být ukončeno k 15. 12. 2019. 
Nevyčerpané prostředky do výše 5 % může součást převést do FÚUP pro 
využití v následujícím roce.

*Vyplněné formuláře zasílejte prosím do 25. 3. 2019 na Oddělení pro vědu 
a zahraniční styky MFF UK *(stačí elektronicky).

V případě dotazů se prosím obracejte na OVZS MFF UK či přímo na pana dr 
Senderáka z Evropského centra RUK.

S pozdravem a přáním hezkého dne,
Marie Zedníková

-- 
Mgr. Marie Zedníková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190213/ba1b0871/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: formulář_4EU+.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 177413 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190213/ba1b0871/attachment-0001.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Strategy 4EU_final.pdf
Type: application/pdf
Size: 142736 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190213/ba1b0871/attachment-0002.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: OR 3-2019.pdf
Type: application/pdf
Size: 358866 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190213/ba1b0871/attachment-0003.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l